Profit365 Academy

Prostredníctvom našej Profit365 Academy sa snažíme zlepšovať študijné prostredie na Slovensku. Podstatou je zahrnutie online ekonomického softvéru Profit365 do učebných plánov šitých na mieru podľa požiadaviek stredných obchodných a odborných škôl. Vytvárame modelové situácie podľa plánov, ktoré si žiaci/študenti reálne vyskúšajú v Profit365 online, napríklad aj cez svoj telefón.

Školy majú úplnú podporu našej spoločnosti pri nastavovaní študijných programov aj prezentovaní svojich výsledkov. Našim cieľom je rozšíriť Profit365 Academy do všetkých odborných ekonomických stredných škôl a eventuálne aj všetkých vysokých škôl na Slovensku.

Školy od nás dostanú bezplatne:

  1. Poskytnutie online softvéru Profit365 na nimi požadovanú dobu
  2. Možnosť pridať neobmedzený počet používateľov (učiteľov, aj študentov) do Profit365
  3. Zabezpečíme/navrhneme účtovno – učebný postup ŠITÝ NA MIERU DANEJ ŠKOLY.
  4. Spolupráca počas celého školského roka
  5. Prezentácie pre celú školu na rôzne odborné témy z praxe od našich kolegov.
  6. Osobné konzultácie pre učiteľov aj  žiakov
  7. Možnosť stáže pre študentov v našej spoločnosti
  8. Iné (podľa požiadaviek školy).

Pozri si ako hodnotia svoju prax u nás študenti z Obchodnej akadémie Račianska v Bratislave. :)

Študenti Obchodnej akadémie v Pezinku boli prví, ktorí pri výučbe použili najmodernejšie a najvyspelejšie technológie na Slovensku.

Obchodná akadémia Pezinok: “Podľa učebných osnov, vyučovaných na našej škole, nám spoločnosť vytvorila modelové situácie “šité na mieru” pre našich žiakov. Zadarmo sme dostali predplatné online ekonomického softvéru Profit365 v ktorom môže pracovať neobmedzený počet tried a žiakov. Na prihlásenie nám stačí otvoriť iba webový prehliadač na akomkoľvek počítači a prihlásiť sa. Vďaka online riešeniu sa žiaci môžu prihlásiť do svojej firmy aj cez mobil prípadne tablet”. 

Článok uverejnení v marcovom Pezinčanovi:

Pezinčan - OAPK

Našim cieľom je prepojenie teórie s praxou, kde by si každý študent mohol  precvičiť svoje nadobudnuté teoretické poznatky jednoducho online cez akýkoľvek webový prehliadač, prípadne cez svoj telefón.

Študenti by mali mať možnosť výberu, v ktorom účtovnom, respektíve ekonomickom softvéri by si chceli precvičiť svoje poznatky nadobudnuté v škole.

Chcem sa zapojiť do Profit365 Academy.