Daňový poradca vždy poruke

Ak pri účtovaní často hľadáte informácie, využite náš účtovný softvér s online daňovým poradcom.

Každý účtovný rok so sebou, žiaľ, prináša zmeny v zákonoch, nové ustanovenia, pravidlá a upravené tlačivá. Vytvára to veľmi dynamické pracovné prostredie a živnostník musí byť pripravený sa zmenám prispôsobiť a účtovať podľa aktuálnych pravidiel. Okrem nahadzovania dokladov do účtovníctva a dôsledného vedenia účtovníctva musí byť živnostník stále „v obraze“. Účtovné prípady majú toľko špecifík, že je priam nemožné poznať každé riešenie z hlavy.

Aj niekoľkokrát denne sa živnostníkovi, prípadne jeho účtovníkovi stane, že potrebuje zalistovať v zákone, aby si overil a utvrdil informácie alebo musí skontrolovať dôležité sumy a dátumy v odborných publikáciách s daňovým poradenstvom. Alebo vyhľadať kľúčové slová cez internetové vyhľadávače aj na portáloch, kde si radia účtovníci medzi sebou. V tom prípade môže ale ísť o informácie a dohady, ktoré nemusia byť vždy vierohodné. A teraz si predstavte, že by ste mohli v prípade otázok každý deň chatovať s daňovými poradcami?

Práca účtovníkov by sa značne zjednodušila, keby dokázali konzultovať svoje otázky priamo cez svoj účtovný softvér, v ktorom aj tak dennodenne pracujú. A práve takúto užitočnú službu sme pre našich zákazníkov pripravili. Účtovný softvér PRO-FIT spustil prostredníctvom vyhľadávača PRO-FINDER vyhľadávanie v databáze na portáli Daňové centrum priamo z účtovného programu. Princípom spolupráce daňového centra a online účtovného softvéru PRO-FIT je, že do vyhľadávača v PRO-FITe zadáte kľúčové slovo a zobrazia sa výsledky z celej databázy www.danovecentrum.sk. Len pár klikov a dostanete odpoveď na svoju otázku. Daňové centrum ako denne aktualizovaný komunikačný online portál poskytuje komplexné informácie z oblastí dane z príjmov, DPH, dane z nehnuteľností, z motorových vozidiel a ďalších daní, cestovných náhrad, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Registráciu si vytvárate zvlášť, z dôvodu ochrany účtovných údajov.

Účtovný softvér PRO-FIT v spolupráci s portálom danovecentrum.sk ponúka teraz články a odborné publikácie, znenia zákonov, vzory zmlúv, formuláre a ešte omnoho viac, priamo v rámci účtovníctva. Aby boli tieto dva produkty pre klientov ešte zaujímavejšie, je v ponuke cenovo výhodný balík oboch produktov. Za jednotnú cenu 199€/12 mesiacov je možné zakúpiť balík – poradcu DC PLUS a online účtovný softvér PRO-FIT.