Ako si od januára uľahčiť prácu s kontrolným výkazom k DPH

Ponúkame riešenie, ako si uľahčiť zostavovanie a odosielanie nového povinného výkazu k DPH.

Nedávnym schválením novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa od 1. januára 2014 zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, prostredníctvom tzv. kontrolného výkazu. Ambíciou kontrolného výkazu je odhaľovanie podvodov a ich predchádzanie a na základe toho aj následný zlepšený výber DPH.

Mesační platitelia DPH budú podávať prvý kontrolný výkaz už za január 2014 a štvrťroční platitelia DPH za prvý štvrťrok 2014. Kontrolný výkaz môže priniesť podnikateľom, platiteľom DPH, vyššiu administratívnu záťaž, o to viac, že po sérii odkladov už budú od 1. januára 2014 budú títo podnikatelia tiež povinní komunikovať so správcom dane výlučne elektronicky.

Pritom riešenie, ktorým podnikatelia – platcovia DPH môžu zabiť obidve muchy jednou ranou existuje, a to v podobe online účtovného programu. Ten zo svojej podstaty dokáže veľmi jednoduchým spôsobom kontrolný výkaz k DPH vytvoriť a zároveň elektronicky odoslať. Konkrétne, v prípade online účtovného softvéru PRO-FIT pripravujeme riešenie tak, že užívateľ zobrazený výkaz k DPH, ktorý vznikne na základe zaúčtovaných položiek, iba exportuje do súboru v predpísanom formáte a načíta ho do aplikácie e-dane. Tam si ho skontroluje a následne jediným kliknutím odošle správcovi dane. To znamená, že celý proces, od vzniku výkazu na základe údajov z účtovníctva, jeho export aj odoslanie sa udeje v rámci účtovného programu, takže ho nie je potrebné v žiadnom z uvedených momentov opúšťať.

Pokuty za chyby a nedostatky v kontrolnom výkaze siahajú až do výšky 10 000 eur a v prípade opakovaných porušení povinností až do výšky 100 000 eur. Oplatí sa preto premyslieť si, ako prácne a spoľahlivo budú podnikatelia nový výkaz spracovávať a odosielať.

Keďže novela zákona bola schválená iba nedávno, aj my potrebujeme, samozrejme, istý čas, aby sme novú funkcionalitu zapracovali do nášho účtovného programu PRO-FIT. Na tom usilovne pracujeme a sme si istí, že výkaz bude zapracovaný do programu včas.

Aby ste však ani potom nekupovali mačku vo vreci, ponúkame vám možnosť po registrácii účtovať jeden mesiac v PRO-FIT-e bezplatne a bez akýchkoľvek obmedzení. Po mesiaci sa rozhodnete, či zaplatíte a budete pokračovať, alebo nie.