Účtovníctvo – pomoc alebo záťaž? Pomôžte nám to zistiť

Pre niektorých je účtovníctvo dôležitým pomocníkom, pre iných záťaž. Zistime spolu, ako je to naozaj.

Účtovníctvo je, až na výnimky, pri podnikaní „povinnou jazdou“. Najmä zo strany malých podnikateľov je však vnímané nejednoznačne. Kým jedni deklarujú, že účtovníctvo je pre nich nevyhnutnosťou, bez ktorej sa v podnikaní nezaobídu, iní tvrdia, že ide o povinnosť vynucovanú zákonom a v skutočnosti im je iba na príťaž. Ako je to teda naozaj?

Práve na to by mali dať odpoveď samotní malí podnikatelia. Podujali sme sa to zistiť v krátkom online prieskume, ktorý by mal odhaliť ako úlohu hrá účtovníctvo v živote malého podnikateľa naozaj. Ak ste jedným z nich, prosíme vás, zapojte sa. Nebude vás to stáť viac ako 5 minút vášho času a dotazník je anonymný. Výnimku tvorí iba prípad, ak sa budete chcieť dobrovoľne zapojiť do zlosovania o 5 online účtovných softvérov PRO-FIT na 1 rok zdarma. Vtedy je potrebné uviesť emailovú adresu, aby sme, ak budete jedným z výhercov, mohli s vami dohodnúť spôsob prístupu do získaného účtovného softvéru.

Ďakujeme vopred za ochotu.

Pozn.: Prieskum bol ukončený.