Bezpečnosť ako najvyšší princíp

Online alebo lokálna archivácia účtovných údajov? My vám ponúkame oboje.

Bezpečné zálohovanie účtovných dát pri cloudových službách je diskutovanou témou. Je to pochopiteľné, keďže správne vedenie účtovníctva, ako aj spoľahlivé zálohovanie účtovných údajov je pre firmy kľúčovou záležitosťou. A to nielen preto, že ide o povinnosť vynucovanú zákonom, ale aj preto, že poskytuje korektné údaje pre chod firmy a jej ďalší rozvoj. Mnohé, najmä malé a stredné firmy vykonávajú zálohovanie účtovných dát stále pomocou tzv. backupu účtovných záznamov. Rovnako je to u živnostníkov, ktorí svoje účtovníctvo archivujú lokálne, u seba alebo u externého účtovníka. V takom prípade je potrebné zálohovaním na iný nosič zabezpečiť, aby boli účtovné záznamy zachované, keď sa na pôvodnom nosiči stanú z nejakého dôvodu nedostupnými. O to viac, že archivácia účtovných dát je daná aj zákonom. Ak firma nemá vytlačené všetky povinné knihy, musí mať údaje uložené a zálohované na nejakom inom nosiči.

Problémom však je, že tieto zálohy bývajú vo väčšine účtovných softvérov čitateľné len niekoľko rokov. Je to tak preto, lebo každý softvér prechádza aktualizáciami a pokojne sa môže stať, že niekoľko rokov starý backup nemusí súčasný systém vedieť načítať. V takom prípade je potrebný zásah dodávateľa softvéru, ktorý je však spojený s finančnými nákladmi.

Pri online softvéroch potreba backupovania z dôvodu obáv nad stratou údajov odpadá, keďže údaje sú uložené na tzv. cloude. Ide o detašovaný server, ktorý má vytvorených niekoľko záloh, častokrát aj na rôznych kontinentoch. A to presne preto, aby za žiadnych okolností, ani napríklad pri živelnej pohrome, nedošlo k strate údajov, často znamenajúcich aj niekoľkoročnú prácu. V prípade cloudu ide o moderné technológie, ktoré dokážu poskytnúť bezpečné úložisko účtovných dát s možnosťou ich dlhodobej a pomerne nenákladnej archivácie.

Pre zákazníkov online účtovného softvéru PRO-FIT sme vymysleli úplne iný prístup. Ak majú obavu z ukladania dát iba na cloude, ponúkame aj možnosť súbežnej, nenáročnej lokálnej archivácie účtovných dát, a to vo forme excelovského súboru obsahujúceho všetko, čo môžu v budúcnosti potrebovať. Ten v jednotlivých záložkách obsahuje povinné knihy a užitočné prehľady. Všetky zákonom vyžadované účtovné operácie, ba ešte omnoho viac, sa za vybraný rok automaticky načítajú a uložia vo formáte Excel, ktorý je možné uložiť na CD, USB alebo akýkoľvek iný nosič. Kedykoľvek a bez prídavnej práce. To dnes neponúka žiaden iný dodávateľ účtovného softvéru.

Nespornou výhodou je aj to, že prístup do online softvéru je možný nielen z počítača, ale aj z mobilu, notebooku alebo tabletu, a to kedykoľvek a kdekoľvek, kde je internetové pripojenie. Online účtovný softvér funguje na podobnom princípe ako napríklad e-mailová schránka Gmail alebo internet banking. Je to flexibilný typ online softvéru, ktorý je vhodný pre menšie a stredné firmy, ktoré požadujú aktuálny prístup k modernému účtovnému softvéru. Archivácia údajov v rámci nášho účtovného softvéru spĺňa parametre kvality SLA, vrátane bezpečnostných.