Budúcnosť účtovníctva sa skrýva v oblakoch

Ľudia majú prirodzenú vlastnosť považovať za bezpečné to, keď sa veci nachádzajú v ich dosahu. Majú skrátka pocit, že tým, že sú na dohľad, sú pod kontrolou majiteľa, a teda v bezpečí. Je to však mnohokrát ilúzia.

Sú oblasti, kde väčšina z nás postupom času začala akceptovať, že aj veci mimo fyzický dosah sú v bezpečí. Napríklad v bankovníctve. Rovnaký proces prebieha v súčasnosti v oblasti počítačových technológií, konkrétne v oblasti poskytovania služieb a programov na vzdialených serveroch, tzv. cloudoch. Paralely s bankovníctvom sú tu viac ako zrejmé.

Dnes považujeme za prirodzené ukladať si peniaze v banke (vzdialený server), pretože mať ich doma je vnímané ako príliš veľké riziko. Nedávno však bolo bežné ukladať úspory (dáta) doma „pod vankúš“ (do počítača), pretože zveriť ich banke, mimo fyzického dosahu bolo nepredstaviteľné. Ľudia však časom prešli veľkú cestu vo svojom myslení a prišli na to, že banka tým, že má expertov, prostriedky, kapacitu aj know-how na to, aby zabezpečila nielen ich väčšiu bezpečnosť (kryptovanie, heslovanie, viacnásobné zálohovanie dát), ale dokonca aj lepšie zhodnotenie (centrálny upgrade, aktualizácie centrálne vykonávané dodávateľom).

Cestou cloudového riešenia sa vybrali aj moderné účtovné a ekonomické systémy. Povedané jednoduchou rečou, účtovné dáta, s ktorými pracujete, nie sú uložené vo vašom počítači, či notebooku, ale „v oblakoch“, t.j. v cloude na internete. Ide o vzdialený, viacnásobne zabezpečený server, ktorý je vlastne obrovským dátovým úložiskom. Sú na ňom uložené nielen dáta, ale aj programy a nastavenia účtovného programu, ktorý s vaším počítačom komunikuje prostredníctvom internetového pripojenia. Ak je k dispozícii, môžete sa k svojim dátam pripojiť nielen kedykoľvek, keďže technológie pracujú nonstop, ale aj cez akýkoľvek prístroj pripojiteľný na internet, ako je tablet či mobilný telefón. Po pripojení sa vám dáta zobrazia presne tak, ako ste ich naposledy zanechali, a to aj keď ste ich zadali na úplne inom zariadení.

Ak nemáte na vstupné investície do ekonomického softvéru, čas na jeho inštaláciu, časté aktualizácie (tzv. záplaty nám výrobcovia posielajú takmer denne), či prostriedky a chuť platiť rôzne poplatky, od vstupného po licenčný, tak ste tým ideálnym kandidátom na kúpu práve tohto produktu. S online účtovníckymi systémami založenými práve na cloudovom riešení sa väčšine týchto problémov vyhnete, alebo ich aspoň minimalizujete. Poskytovateľ tejto služby totiž aplikácie v cloudovom centre udržuje za klientov, rovnako ako užívateľské rozhranie. Aktuálne zverejnená štatistika Európskej komisie hovorí, že až 80 percent podnikov, ktoré využívajú túto technológiu, zaznamenalo 10- až 20-percentný pokles nákladov na IT. Pätine firiem sa dokonca podarilo ušetriť viac ako 30 percent.

Čo viac by ste si ako podnikateľ či živnostník, alebo účtovník, skrátka človek, pre ktorého čas sú (správne zaúčtované) peniaze, mohli želať?