Import bankových výpisov

Import bankových výpisov:
Do PRO-FITu si môžete nahrať bankové výpisy z Tatra banky (formát XML, ABO/GPC), VÚB (formát ABO/GPC) a z ČSOB (formát ABO/GPC).

pro-fit-fb-import-bankovych-vypisov-403x403