Kalkulačka pre výpočet preddavku poistného do SP od 1. 7. 2013

Živnostníkom, ktorých príjem v roku 2012 presiahol hranicu 4716 eur vzniká od 1. júla 2013 povinnosť prepočítať si výšku poistného do Sociálnej poisťovne. Keďže novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.1.2013 priniesla zásadnú zmenu v systéme výpočtu odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne, nie je možné postupovať pri výpočte výšky poistného rovnako, ako v minulosti.

Po novom sa poistné určí z vymeriavacieho základu SZČO tak, že čiastkový základ dane, ktorý už nemožno znížiť o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie (ako tomu bolo doteraz) sa vydelí koeficientom 1,9. Výsledná suma sa následne vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.

Preto ak si potrebujete informatívne vypočítať váš vymeriavací základ pre výpočet poistného do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2013 po novom, k dispozícii máte našu kalkulačku, ktorá vám vo výpočte poistného pomôže.

Zároveň upozorňujeme, že pre SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012, uvedená zmena výpočtu poistného do Sociálnej poisťovne nastáva až od 1. októbra 2013.