Kopírovať pokladničný doklad

Už nemusíte nanovo vypĺňať celý podkladničný doklad. Jedným kliknutím na položku „Kopírovať poklad. doklad“ si vytvoríte kópiu dokladu.

Financie – Pokladňa – otvoríte si doklad – tlačítko Viac – Kopírovať pokladničný doklad

pro-fit-fb-kopirovat-pokladnicny-doklad-403x403