Poukázať 2% z dane je administratívne jednoduché. Čas sa však kráti.

Možnosť asignácie dvoch percent zo zaplatenej dane v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít má na Slovensku už svoju tradíciu. Ľudí k tomuto kroku motivuje snaha presmerovať aspoň malú časť už zaplatenej dane na účel, ktorý je z ich pohľadu prioritný. Niektorí ľudia, najmä zamestnanci, sú však niekedy k tejto forme pomoci skeptickí, pretože majú pocit, že vzhľadom na ich príjmy by poukázaná čiastka bola tak malá, že v skutočnosti nikomu nemôže pomôcť. Nie je to pravda.

Ako veľmi tým môžete pomôcť, si môžeme ukázať na jednoduchom príklade: ak počítame s mesačnou hrubou mzdou 1000 eur, 2 percentá z dane tvoria až 25,64€ za rok. Táto suma v žiadnom prípade nie je zanedbateľná. Navyše, je veľmi pravdepodobné, že vo svojej snahe pomôcť konkrétnej organizácii nebudete jediní a prijímajúca organizácia nakoniec môže získať významnú finančnú pomoc.

Ako môžete venovať 2 %, ak ste zamestnancom a požiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Úkon je veľmi jednoduchý. Ak ste pred časom požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, požiadajte ho o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. V zásade potrebujete len dva doklady – Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie, ktorým daň poukážete.

V  tlačive vyplníte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a určíte organizáciu, ktorej peniaze poukazujete, zadaním jej základných identifikačných údajov. Na rozdiel od právnických osôb, ako fyzická osoba môžete poukázať 2% z dane iba jednej organizácii. Posledný termín, dokedy fyzické osoby musia poslať formuláre daňovému úradu v mieste svojho bydliska je 30. apríl 2013. To je všetko.

Je menej známe, že fyzická osoba môže poukázať namiesto 2% dokonca až 3% zo zaplatenej dane. Je to tak v prípade, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a viete to doložiť prostredníctvom potvrdenia od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

Komu môžete poukázať 2% zo svojej dane a na aký účel?

Okruh prijímateľov dane je presne definovaný v zákone o dani z príjmu, rovnako ako účel, na ktorý smie prijímajúca organizácia poukázanú daň využiť. Súhrnne možno povedať, že ide o aktivity verejnoprospešného charakteru, typu ochrana zdravia, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, životného prostredia a podobne.

Každá organizácia, ktorá spĺňa zákonné podmienky pre prijímanie 2% z dane sa navyše musí povinne zaregistrovať do zoznamu prijímateľov u notára. Zákon tiež presne definuje, akým spôsobom a v akom časovom horizonte musia prijímatelia neskôr zverejniť informáciu o použití poukázanej dane.

Čo dodať na záver? Snáď len toľko, že príjemcu vašich 2% z dane vyberajte obozretne, na základe dôkladného uváženia, skúseností, či priateľského odporúčania, ale hlavne zo srdca.