Preneste si zdarma svoje účtovníctvo

Pred pár rokmi sme si prenášali neprevolané minúty na mobile do ďalšieho mesiaca, dnes si prenášame kvôli výhodnejšej ponuke celé telefónne čísla. Z rovnakého dôvodu sme si navykli prenášať do inej banky už aj úvery. My vo Finecon Technologies sme zašli vo svojich úvahách ešte o krok ďalej. Aktuálne ponúkame majiteľom iného účtovného softvéru zakúpeného na rok 2013 možnosť jeho výmeny bez akejkoľvek finančnej straty. Stačí, ak sa do 15. marca 2013 zaregistrujú na našej webovej stránke, zašlú nám zúčtovaciu faktúru za softvér na rok 2013 a získajú tak prístup do nášho účtovného softvéru PRO-FIT do konca tohto roka zdarma.

Prečo by ste mali našu ponuku využiť? Dôvodov je viacero:

1. Budete účtovať v prostredí najmodernejšieho účtovného softvéru

V online účtovníctve PRO-FIT sa pohybujete intuitívne, všetko je tam, kde to očakávate. Neobťažujú vás tisíce nepotrebných dát, tlačidiel a zostáv.

2. Bezpečnosť údajov

Je v prípade online účtovných systémov, akým je aj náš, vysoko nadštandardná.  Zabezpečené sú  záložným zdrojom energie, servery sú uložené v klimatizovaných priestoroch, vybavené protipožiarnymi senzormi, strážené stálou bezpečnostnou službou. Účtovné dáta sú pri prenose chránené šifrovaním, resp. sa používajú iné kryptovacie technológie.

3. Cena

Na rozdiel od konkurencie v prípade nášho online účtovného systému PRO-FIT odpadá vstupný, licenčný, aj inštalačný poplatok, platí sa jedna cena, v ktorej je zahrnuté všetko. Cena nerastie ani na základe počtu účtovaných spoločností, či užívateľov alebo dostupných modulov.

4. Zálohovanie údajov

Zálohovanie údajov je riešené systémovo a neponechané na ľudskom faktore. V praxi to znamená zdvojovanie všetkých dôležitých súčastí infraštruktúry, napríklad v prípade výpadku jedného hardvérového či softvérového komponentu sa automaticky spustí druhý a pod. Skrátka, využívame iba moderné technológie, ktoré dokážu poskytnúť bezpečné úložisko, instantnú obnovu dát, nenákladnú, bezpečnú a dlhodobú archiváciu údajov.

5. Aktualizácia

V rámci nášho online účtovného softvéru vykonávame aktualizáciu automaticky my ako poskytovateľ, t.j. pre všetkých klientov je vždy dostupná iba najnovšia verziu softvéru. Znamená to, že naši klienti si už viac nepotrebujú inštalovať aktualizáciu na svojom lokálnom počítači.

Výhody pre klientov však nekončia ani do budúcna, pretože cenové podmienky používania účtovného softvéru PRO-FIT patria medzi najpriaznivejšie na trhu.

Náš softvér je určený najmä živnostníkom, ako aj malým a stredným firmám, ktoré vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

Účtovný softvér PRO-FIT je známy vysokým užívateľským komfortom a bezpečnostným štandardom. Jeho súčasťou je, okrem iného, stále aktuálna legislatíva, zabezpečovaná priamo dodávateľom. Keďže PRO-FIT je založený na cloudovom riešení, jeho používatelia majú účtovníctvo dostupné nepretržite, aj cez mobil, či tablet, odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie. Softvér umožňuje prístup k účtovným údajom pre viaceré autorizované osoby, s možnosťou odstupňovaného prístupu. Je viacjazyčný, teda ideálny aj pre firmy s rôznojazyčným prostredím. Poskytuje zároveň vysokú úroveň zabezpečenia údajov, ktoré sú zálohované priamo dodávateľom.

Presvedčili sme vás? Ak stále váhate, vedzte, že touto ponukou nič nestratíte, môžete iba získať:

  • Možnosť bezplatne sa zoznámiť s najmodernejším účtovným softvérom na trhu
  • Využívať služby Helpdesku
  • Neplatiť nič navyše. Keďže po prenesení účtovníctva k nám budete účtovať zdarma,  nebude to pre vás predstavovať žiadny dodatočný náklad. Navyše, ak nebudete s našim účtovným softvérom spokojní, môžete sa vrátiť k svojmu pôvodne zakúpenému účtovnému systému.
  • Aj do budúcnosti ťažiť z bezkonkurenčnej ceny a využívať benefity, ktoré ste doteraz nepoznali

V prípade záujmu o výmenu svojho účtovného softvéru je potrebné sa do 15. marca 2013 zaregistrovať nawww.pro-fit.sk, zadať zľavový kód „FAKTURA“ a po registrácii zaslať zúčtovaciu faktúru vášho terajšieho softvéru na emailovú adresu obchod@pro-fit.sk. Po kontrole údajov vám sprístupníme náš účtovný softvér PRO-FIT do konca roka 2013 zdarma. Tešíme sa na vás, priatelia.