Termín pre SZČO na výpočet novej výšky poistného do Sociálnej poisťovne sa kráti

SZČO, ktorých príjem v roku 2012 presiahol hranicu 4716 eur vzniká od 1. júla 2013 povinnosť prepočítať si výšku poistného do Sociálnej poisťovne.

Poistné sa po novom určí z vymeriavacieho základu SZČO tak, že čiastkový základ dane, ktorý už nemožno znížiť o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie ako tomu bolo doteraz, sa vydelí koeficientom 1,9. Výsledná suma sa následne vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.

Pri výpočte vám môže pomôcť naša online kalkulačka, ktorú sme pre vás pripravili.

Keďže preddavok poistného SZČO je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, novo vypočítaný preddavok na poistné do SP je potrebné uhradiť najneskôr 8. augusta 2013.