Účtovníctvo v mobile ocenia hlavne rozcestovaní podnikatelia

Technologický rozvoj mobilných zariadení, ako sú tablety či smartfóny, ich predurčuje k čoraz širšiemu využitiu. Nie je to inak ani v oblasti podnikania, kde sa technologické novinky, ktoré šetria čas a finančné prostriedky, zvyknú adaptovať veľmi rýchlo.

Po tom, čo si podnikatelia na Slovensku zvykali v ostatných rokoch napríklad na pohodlie služby internetbankingu či faktúr optimalizovaných pre smartfóny, prichádza na trh ďalšia novinka, ktorou je účtovníctvo v mobile.  Ide o doplnkovú službu k online účtovnému softvéru PRO-FIT.

Podstatou novej služby je možnosť používateľa prihlásiť sa do svojho online účtovníctva prostredníctvom mobilného telefónu, či tabletu a získať potrebné údaje. Systém v momente prihlásenia sa okamžite rozozná, že ide o pripojenie cez mobilné zariadenie a automaticky ponúkne prispôsobené rozhranie. Samozrejme, s mobilom sa dá pripojiť aj do aktívnej verzie online účtovníctva, avšak účtovanie pomocou mobilných zariadení neposkytuje dostatočný komfort. Hlavnou pridanou hodnotou pripojenia cez mobil je preto skôr možnosť získať v reálnom čase prehľad o stave účtovníctva.

Okrem rýchleho prístupu k základným firemným údajom (názov, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo účtu) poskytuje verzia pre mobil, vo veľmi prehľadnej forme, napríklad súvahu, rozdelenú na aktíva a pasíva, výsledovku (náklady, výnosy a ich rozdiel, čo je zisk alebo strata, odhad daňovej povinnosti), ďalej záväzky členené podľa splatnosti (t.j. či už sú splatné alebo po splatnosti, resp. ako dlho sú po splatnosti) alebo členené podľa obchodných partnerov. Používateľ ekonomického softvéru tak získa nielen informáciu, komu dlhuje, ale má možnosť rozkliku záväzku až na konkrétnu faktúru. Rovnako, ako prehľadne sa dajú získať informácie o záväzkoch, sú k dispozícii aj údaje o pohľadávkach. Okrem toho, poskytuje verzia pre mobilný telefón prehľad o stave pokladní, či jednotlivých bankových účtov. Údaje je možné takto prehľadne získať o každej svojej firme, ktorej účtovníctvo je vedené  v online účtovníctve PRO-FIT.

Novú službu  privítajú predovšetkým tí podnikatelia, ktorí trávia veľa času cestovaním a ich prístup k počítaču je preto obmedzený. Títo používatelia ocenia nielen to, že im príde SMS-ka o zrealizovanej úhrade či došlej platbe, ale aj možnosť okamžite sa presvedčiť, o aký pohyb sa jedná.

Podmienkou prístupu do účtovníctva cez mobil je samozrejme pokrytie internetovým či GSM signálom. Aplikácia má garantovanú podporu operačných systémov Android a IOS, pričom ani pri Windows zatiaľ neboli zaznamenané žiadne problémy s kompatibilitou.