Vyhľadávajte informácie priamo z účtovníctva

Ak pri účtovaní často hľadáte či overujete informácie, zíde sa vám účtovný softvér s daňovým poradcom.

Každý účtovný rok so sebou, žiaľ, prináša zmeny v zákonoch, ustanovenia, nové pravidlá a upravené tlačivá. Vytvára to veľmi dynamické pracovné prostredie a účtovník musí byť pripravený sa zmenám prispôsobiť a účtovať podľa aktuálnych pravidiel. Okrem nahadzovania dokladov do účtovníctva a dôsledného vedenia účtovníctva musí byť účtovník stále „v obraze“. Účtovné prípady majú toľko špecifík, že je priam nemožné poznať každé riešenie z hlavy.

Aj niekoľkokrát denne sa účtovníkovi stane, že potrebuje zalistovať v zákone, aby si overil a utvrdil informácie, alebo potrebuje skontrolovať dôležité sumy a dátumy v odborných publikáciách s daňovým poradenstvom. Ak účtovník vyhľadáva  kľúčové slová cez internetové vyhľadávače na portáloch, kde si radia účtovníci medzi sebou, môže ísť o informácie a dohady, ktoré nemusia byť vždy vierohodné. A teraz si predstavte, že by ste mohli v prípade otázok každý deň chatovať s daňovými poradcami?

Práca účtovníkov by sa značne zjednodušila, keby dokázali konzultovať svoje otázky priamo cez svoj účtovný softvér, v ktorom aj tak dennodenne pracujú. A práve takúto užitočnú službu sme pre našich zákazníkov pripravili my.

Online účtovný softvér PRO-FIT spúšťa od 15.10.2013 prostredníctvom vyhľadávača PRO-FINDER vyhľadávanie v databáze na portáli Daňové centrum priamo z účtovného programu. Princípom spolupráce Daňového centra a online účtovného softvéru PRO-FIT je, že do vyhľadávača v PRO-FITe zadáte kľúčové slovo a zobrazia sa výsledky z celej databázy www.danovecentrum.sk.

Vrámci prepojenia s portálom danovecentrum.sk získavate prístup k nasledovným zdrojom:

 • Zbierka zákonov SR
 • Komentované ustanovenia
 • Dôvodové správy
 • Finančný spravodajca
 • Odborné články
 • Príklady z praxe
 • Účtovné súvzťažnosti
 • Tlačivá a formuláre
 • Vzory zmlúv a právnych podaní
 • Interné firemné predpisy
 • Súdne rozhodnutia
 • Legislatívne zmeny
 • Aktuality
 • Daňová kaviareň
 • Blog
 • Videoškolenia
 • Vzdelávanie
 • Kalendár podnikateľa
 • Odvody poistného a iné.

Informácie sú denne aktualizované.

Len pár klikov a dostanete odpoveď na svoju otázku. Daňové centrum ako denne aktualizovaný komunikačný online portál poskytuje komplexné informácie z oblastí dane z príjmov, DPH, dane z nehnuteľností, z motorových vozidiel a ďalších daní, cestovných náhrad, jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Do oboch systémov sa registrujete zvlášť, poistili sme tak ochranu vašich účtovných údajov v PRO-FITe.

Účtovný softvér PRO-FIT v spolupráci s portálom danovecentrum.sk ponúkne články a odborné publikácie, znenia zákonov, vzory zmlúv, formuláre a ešte omnoho viac. Dva krát mesačne sa môžete zúčastniť online rozhovoru na vybranú tému s odborníkom na dane a účtovníctvo. Aby boli tieto dva produkty pre klientov ešte zaujímavejšie, je v ponuke cenovo výhodný balík pri kúpe oboch produktov súčasne. Za skvelú, jednotnú cenu získate na 12 mesiacov poradcu DC PLUS a online účtovný softvér PRO-FIT.