Ako začať nový účtovný rok aj bez uzatvorenia toho aktuálneho?

S PRO-FITom môžete začať účtovať už od 1. januára 2014 bez nutnosti uzatvoriť starý rok.

Nový účtovný rok v účtovnom programe PRO-FIT začína automaticky zápisom prvého dokladu do každého šanóna. Zápisom dokladu sa vytvorí nový číselník pre nový rok. Takéto riešenie prináša podnikateľom možnosť kontinuálne pokračovať v biznise, a to bez nutnosti ukončiť aktuálny účtovný rok. Obe obdobia, starý aj nový rok, sú k dispozícii, a dá sa do nich vstupovať a vykonávať potrebné zmeny.

Od 1. januára nasledujúceho roku je možné bez problémov začať robiť so skladom, vystavovať faktúry a zároveň aj do minulého roku, ak je treba, niečo dofaktúrovať (podľa zákona do 15 dní od dodania). Faktúry sú číslované automaticky podľa obdobia do ktorého sú vkladané. Obdobie sa vytvorí podľa dátumu dodania, ale je možné ho ľubovoľne zmeniť.

Pre pracovníkov učtárne to prináša výhodu, že nie sú tlačení do ukončenia starého roku, aby sa mohlo začať účtovať v novom roku. Každý deň môžu vystavovať aktuálne faktúry, účtovať banku a robiť potrebné účtovné procesy. Na uzávierke starého roku pracujú účtovníci až do momentu, kedy majú pripravené výkazy potrebné pre daňové priznanie.

Softvér funguje online, preto sú biznis procesy (predaj , nákup, sklad, saldokonto …) riešené tak aby neboli závislé na nijakom dátume alebo uzávierke.

V obdobiach, ktoré sú už považované za uzavreté, by nikto bez povolenia nemal robiť žiadne opravy údajov, aby sa zabránilo neželaným zmenám.  Uzavrieť alebo otvoriť je možné minulé aj budúce mesiace. Ak manažment rozhodne, že december už je kompletne nahodený a nič ďalšie sa už nevyskytne, uzavrie obdobie. Ale v prípade, ak predsa len niečo nové príde, obdobie sa znovu otvorí a po oprave čím skôr uzavrie. Uzatvárať a opätovne otvárať obdobia môže len osoba, ktorá má na to pridelené oprávnenia. Môže tak robiť neobmedzene.

Na čítanie sú údaje k dispozícii stále, v plnom rozsahu, a to po celý čas používania online účtovného softvéru PRO-FIT.