Vyrátajte si nové odvody, najneskôr do 10. 2. ich treba aj zaplatiť

Kalkulačky na výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.

Všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si musia na začiatku roka 2014 nanovo vypočítať preddavky na zdravotné aj sociálne poistenie. Následne, najneskôr 10. februára musia prvý preddavok aj uhradiť. Posun o dva dni je spôsobený tým, že 8. februára 2014 bude sobota, a preto sa splatnosť poistného presúva na pondelok, 10. februára 2014.

Ak platíte minimálne odvody na sociálne poistenie, tie sa zvyšujú zo súčasných 130,27 eura na 133,42 eura, minimálne zdravotné odvody stúpnu zo súčasných 55,02 eura na 56,35 eura.

Ak neplatíte minimálne odvody, pomocou priložených kalkulačiek si môžete vypočítať ich novú výšku tak na zdravotné, ako aj sociálne poistenie.

Výpočet má informatívny charakter a vzťahuje sa na SZČO, ktorí majú príjmy iba zo SZČ, nie sú zdravotne postihnutí a podnikali počas všetkých 12 mesiacov roku 2012.

Kalkulačka na výpočet odvodov do SOCIÁLNEJ poisťovne od 1.1.2014

Kalkulačka na výpočet odvodov do ZDRAVOTNEJ poisťovne od 1.1.2014

Ak nechcete strácať čas podobnými výpočtami, ktoré sú spôsobené neustále meniacou sa legislatívou, objednajte si náš účtovný softvér PRO-FIT. Poskytuje nielen pohodlné účtovanie, ale aj stále aktuálnu legislatívu.