Online daňový poradca vždy poruke

Nová služba ponúka priame prepojenie účtovníctva s daňovo-účtovným poradenským portálom

Novým trendom v prostredí online účtovných softvérov je poskytovanie daňovo-účtovného poradenstva priamo v rámci klientskeho užívateľského rozhrania. Pri účtovaní tak podnikateľ alebo účtovník priamo v systéme nájde overené informácie, ktoré mu pomôžu správne a rýchle spracovanie svojich účtovných dát. Zavedenie tejto novinky si vyžiadali stále častejšie zmeny zákonov, v ktorých je čoraz ťažšie sa orientovať.

Dynamické legislatívne prostredie je výzvou najmä pre malých podnikateľov, ale aj pre účtovníkov, ktorí musia byť pripravení prispôsobiť sa zmenám a účtovať podľa aktuálnych pravidiel. To však nie vždy býva jednoduché, najmä bez odbornej pomoci. Preto sa čoraz viac podnikateľov a účtovníkov obracia s otázkami na internetové fóra, ktoré síce obsahujú množstvo informácií, ale nie vždy overených a nie vždy z dôveryhodných zdrojov. Moderné online účtovné softvéry preto prinášajú novinku  – prepojenie s daňovo – účtovným portálom, kde sú dostupné overené informácie denne dopĺňané odborníkmi.

„Podstata novej služby spočíva v tom, že užívateľ môže do zabudovaného vyhľadávača zadať kľúčové slovo a zobrazia sa mu výsledky z celej databázy spolupracujúceho daňovo-účtovného portálu bez toho, aby opustil prostredie svojho účtovného programu“, vysvetľuje podstatu novej funkcionality Peter Zimerman z účtovno-softérovej spoločnosti Finecon Technologies. Nový model spolupráce účtovných softvérov a daňových poradcov je pre podnikateľov nástrojom, ktorý šetrí čas a v neposlednom rade aj finančné prostriedky firiem.

Špecializované poradenské portály, ktoré spolupracujú z online účtovnými softvérmi poskytujú zvyčajne komplexné informácie. „Klientom spolupracujúceho účtovného softvéru  ponúkame bohatú ponuku informácií z oblastí dane z príjmov, DPH, dane z nehnuteľností, z motorových vozidiel a ďalších daní, cestovných náhrad, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Okrem toho sú tam články a odborné publikácie, znenia zákonov, vzory zmlúv, formuláre a ešte omnoho viac, po prepojení dostupné priamo z účtovníctva,“ hovorí Zuzana Pravdová z poradenského portálu danovecentrum.sk.

Nová služba kladie dôraz aj na dôkladné zabezpečenie ochrany účtovných údajov, pretože registráciu na portáli si vytvára každý užívateľ zvlášť, pomocou unikátneho prístupového hesla. Pre zvýšenie atraktivity novej služby ponúkajú jej prevádzkovatelia cenovo výhodné balíky, v ktorých sú zahrnuté obidva produkty, teda účtovný softvér aj poradenský portál, pričom jednotná cena je nižšia, než by bola pri kúpe obidvoch produktov osobitne.