Ako zadávať doklady pre vyplnenie kontrolného výkazu k DPH?

V mesiaci február sa bude Kontrolný výkaz k DPH podávať prvýkrát za predchádzajúci mesiac.

Pre podnikateľské subjekty, ktoré majú povinnosť podať Kontrolný výkaz k DPH, sme pripravili stručný návod ako zadávať doklady do online účtovného softvéru PRO-FIT. Pribudli nové položky, kategórie a paragrafy DPH, ktoré treba uviesť, aby bol výkaz správne vyplnený.

Postup pre správne zadávanie dokladov a novinky v systéme:

Dodávateľské číslo faktúry

Nákup > Faktúra  > Došlé faktúry – vyberiem si konkrétnu faktúru

kontrolny-vykaz-01

Pod „Číslom faktúry“ pribudlo nové pole „Dodávateľské číslo faktúry“. Číslo musí byť uvedené úplne presne podľa dokladu. Je súčasťou údajov prezentovaných v Kontrolnom výkaze DPH.

Prenos daňovej povinnosti

Pri predaji a nákupe niektorých druhov tovarov sa pri obrate nad 5000 EUR mení spôsob fakturácie a aj na kontrolný výkaz sa uvádzajú iné údaje. Ak takýto tovar nemáte, nemusíte robiť nič. Ak áno, čítajte ďalej.

Skupiny položiek a Položky

Na zatriedenie sledovaných druhov tovaru sme vytvorili polia Kategória a SCS (Spoločný colný sadzobník)
Napr. Predaj > Položky – vyberiem si konkrétnu položku > Rozšírené údaje > Kategórie

Tu treba označiť kategóriu:

  • Bez kategórie
  • Poľnohospodárske plodiny
  • Kovy a kovové predmety
  • Mobilné telefóny
  • Integrované obvody

Platí rovnaká zásada ako pri nastavovaní účtov – ak nieje nastavená kategória a SCS (Spoločný colný sadzobník) na položke, použije sa údaj z pripojenej Skupiny položiek, do ktorej je položka zaradená.

Do položky SCS (Spoločný colný sadzobník) – treba uviesť rovnaký údaj aký bude použitý do kontrolného výkazu k DPH.

Detailnejšie určenie DPH

S novými zákazníkmi pribúdajú a požiadavky na rôzne prípady DPH. Pri predaji aj nákupe. Pridávaním nových kódov DPH by sme systém komplikovali a vzďaľovali sa bežnému užívateľovi. Výsledok by bol, že všetky dokumenty vo firme budú opäť robiť účtovníci lebo nik iný sa nevyzná v množstve kódov DPH.

Kódy DPH zostávajú aj naďalej, pričom sme pridali iba jeden – na spracovanie nákupu pri prenesenej daňovej povinnosti.

Ku kódom sme pridali „Paragraf DPH“.  Kód DPH určuje aká sadzba bude použitá. Na vystavovanie dokladu to stačí.  Automaticky sa uloží aj hlavný paragraf pre vybraný kód. Pri spracovaní DPH stačí v doklade zmeniť paragraf.