S manažérskym účtovníctvom je aj daňové priznanie hračkou

V práve prebiehajúcom období podávania daňových priznaní vždy prekvapí, že pre veľké množstvo podnikateľov je stále jediným a najdôležitejším cieľom v súvislosti s účtovníctvom splnenie si zákonnej povinnosti a podanie daňového priznania.  

Výsledky nedávneho spoločného prieskumu Slovenského živnostenského zväzu a spoločnosti PRO-FIT.SK v segmente malého podnikania ukázali, že približne 47% malých podnikateľov na Slovensku vníma účtovníctvo ako povinnosť uloženú zákonom, ktorá im je inak na príťaž. Vedeniu účtovníctva sa venujú nárazovo – najmä období pred daňovým priznaním – s primárnym cieľom dosiahnuť čo najlepšiu daňovú optimalizáciu. Často si však neuvedomujú, že enormné množstvo energie, ktoré na poslednú chvíľu investujú do „dolovania“ účtovných informácií za účelom daňovej optimalizácie by mohli využiť lepšie. Napríklad tak, že budú v účtovníctve pravidelne sledovať položky a informácie, ktoré im pomôžu zefektívniť svoje podnikanie a zvýšiť tak jeho profitabilitu.

Účtovníctvo nie je len otázkou dodržiavania zákonov. Jeho úlohou je  v prvom rade poskytovanie informácií o hospodárení firmy a vďaka správnemu nastaveniu sledovaných parametrov aj zdrojom informácií pre strategické rozhodovanie o riadení podniku. Manažérsky prístup k účtovníctvu sa čím ďalej tým viac stáva nevyhnutnou súčasťou podnikania. Nepochybne je to aj dôsledok krízových rokov, kedy existencia mnohých firiem závisela najmä od prepojenia medzi rozhodovacím procesom a jeho kvalitnou informačnou podporou, vrátane štruktúrovaných účtovných údajov.

Manažérske účtovníctvo poskytne aj výhľad do budúcnosti, nielen minulosti

Priznáva to významná časť samotných podnikateľov, ktorých firmy prešli krízou, a ktorí uvádzajú, že cestu z krízy im zabezpečil najmä kvalitne nastavený systém manažérskeho účtovníctva. Ten totiž umožňuje analyzovať firmám nielen vlastný biznis proces, či zodpovedá podnikateľským výsledkom, ale umožňuje nastaviť si aj budúce ciele. Je to možné urobiť až na niekoľko mesiacov dopredu, na základe údajov o cashflow (náklady a výnosy, stav financií v banke, aj v pokladni) a na základe aktuálnych údajov o stave skladu, prijatých objednávkach, top produktoch atď. Pre lepšiu ilustráciu,  opierať sa iba o samotné účtovníctvo je ako keby ste chceli zistiť zajtrajší program televízie zo včerajších novín, kým manažérske účtovníctvo je pohľad do čerstvých novín, s programom na zajtra a ešte ďalej.

Na takéto spracovávanie údajov je potrebný kvalitný účtovný softvér, ktorý dokáže selektovať a exportovať požadované výstupy, aby mal podnikateľ neskreslený prehľad o stave firmy, mohol si nastaviť  obchodné vzťahy s dodávateľmi na základe reálneho objemu objednávok od zákazníkov. Ide o vzájomné prehľadné previazanie dát v systéme, kde v jednej prehľadnej tabuľke sú uvedené údaje o skladových položkách, počte prijatých objednávok, fakturovaných položkách, termíny, skrátka všetky dôležité údaje sú pokope.

Hlavné benefity manažérskeho účtovníctva

Zhrnuté, medzi hlavné benefity manažérskeho účtovníctva patrí stály prehľad v dátach, možnosť exportu dát zo softvéru v prehľadných tabuľkách, s ktorými sa dá okamžite pracovať, možnosť analyzovať minulé obdobia na základe realizovaných objednávok, ale aj plánovanie budúcich podnikateľských cieľov niekoľko mesiacov vopred na základe obratu, stavu skladov, počtu objednávok, nákladov spojených s prevádzkou firmy, obchodom. Podnikateľ má tiež možnosť vidieť,  aký čas trvá obchodný prípad, od prijatia objednávky po dodanie a fakturáciu.

Podanie daňového priznania je praktickou bodkou za zhodnotením vlastného hospodárenia daňového subjektu za uplynulý hospodársky rok. Na dosiahnutie optimálnej daňovej povinnosti tak nestačí mať prehľad iba o minulom období, ale aj o budúcom.