Kedy sa vám paušálne výdavky už neoplatia?

Ak ste pri bilancovaní roka 2013 zistili, že váš príjem presiahol 12 600 euro, mali by ste zvážiť niektorú z foriem uplatňovania skutočných výdavkov. Každý príjem nad touto hranicou totiž pri zotrvaní v režime paušálnych výdavkov pre vás znamená zbytočné zvýšenie daňového základu, teda vyššiu daň a v ďalšom období aj vyššie odvody. Kým ste nepodali daňové priznanie, môžete s tým ešte niečo urobiť.

Evidencia alebo účtovníctvo?

Z možných foriem uplatňovania skutočných výdavkoch pre vás prichádza do úvahy daňová evidencia alebo účtovníctvo. Je pravdou, že daňová evidencia je od januára tohto roku výhodnejšia, pretože boli zrušené obmedzenia, ktoré tam predtým boli – príjem do 170 tisíc eur ročne a podnikanie samostatne, bez zamestnancov.V súčasnosti ju môže viesť každý podnikateľ, avšak to sa ešte netýka zdaňovacieho obdobia za rok 2013, na ktoré sa spomínané obmedzenia ešte vzťahujú. Zároveň, keďže daňová evidencia je obmedzenou formou účtovnej evidencie, neposkytuje podnikateľovi dostatočnú spätnú väzbu, potrebnú pre efektívne a úspešné riadenie firmy.

Aké sú prínosy účtovníctva

Účtovníctvo je, oproti tomu, jedným zo základných nástrojov, ktorý umožňuje podnikateľom s manažérskym prístupom k svojmu podnikaniu efektívne plánovať, riadiť náklady, tvoriť ceny a vyhodnocovať úspešnosť jednotlivých výrobkov z ekonomického hľadiska. Tieto prínosy účtovníctva sú pre podnikateľov významné v akejkoľvek situácii. Slabšie prosperujúcim firmám pomáha zlepšovať sa a dobrým byť ešte lepšími, čo je základná podmienka dlhodobej úspešnej existencie firmy na trhu.

Online účtovný softvér PRO-FIT

Je ideálny práve pre manažérsky orientovaných podnikateľov. Hneď po prihlásení do softvéru má užívateľ okamžitý prehľad o toku financií – nákladoch, výnosoch, stavu financií v banke a pokladni a pod. Dokáže selektovať a exportovať požadované výstupy, aby mal podnikateľ neskreslený prehľad o stave firmy, mohol si nastaviť obchodné vzťahy s dodávateľmi na základe reálneho objemu objednávok od zákazníkov. Ide o vzájomné prehľadné previazanie dát v systéme, kde v jednej prehľadnej tabuľke sú uvedené údaje o skladových položkách, počte prijatých objednávok, fakturovaných položkách, termíny, skrátka, všetky dôležité údaje sú pokope.

Veľkou výhodou PRO-FITu je, že ponúka užívateľom vysokú mobilitu, keď si všetky údaje môžu pozrieť aj cez mobilné zariadenia, 24 hodín denne. Získajú tak prehľad o prijatých objednávkach, stavoch na sklade alebo napríklad, po akom tovare je najväčší dopyt.

Prechod do PRO-FITu z iného účtovného systému je nenáročný, čo do času ako aj množstva práce s tým spojenej.

Ako prejsť na PRO-FIT »