Ako predísť pokute za nepodanie kontrolného výkazu k DPH

Výrobcovia účtovných softvérov sa v prípade zapracovania kontrolného výkazu k DPH do svojich systémov museli popasovať najmä s krátkosťou času, ktorý bol na implementáciu nového výkazu k dispozícii. Dôvodom bol prísun stále nových informácií zo strany finančnej správy. Tá po zverejnení úvodných pokynov, na ktoré dostala vzápätí od verejnosti množstvo otázok,  reagovala priebežným zverejňovaním odpovedí prostredníctvom svojej webovej stránky, a to takmer až do momentu spustenia výkazu v praxi.

Pokuta až do výšky 100 tis. eur

Nie všetci dodávatelia účtovných softvérov preto stihli jeho zapracovanie včas, čím vystavili svojich klientov hrozbe vysokej pokuty. Tá sa pohybuje až do výšky 10 000 eur, pričom ak platiteľ dane opakovane poruší povinnosť podať kontrolný výkaz, daňový úrad mu môže uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur.

Riešenie od PRO-FITu

Pre daňové subjekty, ktorým zo zákona vzniká povinnosť podať kontrolný výkaz k DPH, ale ich dodávateľ softvéru z nejakých dôvodov nestihol zapracovať túto novú funkcionalitu, sme pripravili možnosť urobiť tak prostredníctvom našej excelovej makro aplikácie. Riešenie využitím excelovej tabuľky sme zvolili zámerne, lebo podporuje kopírovanie riadkov a zároveň je to najrozšírenejší program na spracovanie tabuľkových dát.

Excel aplikácia – kontrolný výkaz DPH »

Ako pracuje naša excelová aplikácia?

Potrebné dáta na spracovanie kontrolného výkazu k DPH jednoducho prekopírujete z vášho softvéru (napr. SAP) do našej špeciálnej excelovej tabuľky. Správnosť vložených údajov je tak plne vo vašich rukách.

Ak už máte vložené všetky potrebné údaje, jedným tlačítkom vytvoríte export do XML dokumentu, ktorý následne naimportujete na portáli Finančnej správy. Týmto spôsobom sa vyplní celý formulár na portáli Finančnej správy a prebehne kontrola vložených údajov, ktorá v spodnej časti formulára vypíše chyby. Tie sa dajú opraviť aj priamo vo formulári. Nemusíte ich opravovať spätne v excelovom súbore.

Ako predísť strate dát

Naše riešenie je jednoduché a prehľadné. Nielen ochráni firmy pred pokutami, ktoré nespôsobili, ale ušetrí im aj množstvo práce, ktoré by strávili napĺňaním formulára priamo na portáli Finančnej správy. Výhodou je aj možnosť, rozložiť si prácu na viac dní a ochrana pred stratou vložených dát. V prípade online vkladania dát priamo na portáli Finančnej správy sa môže stať, že sa spojenie so serverom preruší a prídete tak o všetky už vložené údaje. Využitie takto spracovaných údajov môže zároveň slúžiť ako archivácia.

S PRO-FITom je podávanie KV DPH jednoduché

Zákazníci online účtovného softvéru PRO-FIT tento problém riešiť nemusia, pretože majú novú funkcionalitu k podávaniu kontrolného výkazu k DPH zapracovanú už priamo v systéme, ktorý im vyexportuje požadované XML pre import na portáli Finančnej správy.