Ako predísť sankciám za nesprávne identifikačné údaje v KV DPH

Návrhom novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádza povinnosť podávať súčasne s daňovým priznaním aj kontrolný výkaz k DPH. Pre finančnú správu bude zdrojom podrobných informácií o vymedzených dodávkach tovarov a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe. Správnosť údajov vkladaných do výkazu je preto, z hľadiska jeho kontroly zo strany Finančnej správy, kľúčová.

Štandardný proces obchodného prípadu sa ukončuje vystavením faktúry. Aby bolo možné v účtovnom programe vystaviť faktúru za dodané produkty alebo služby, je potrebné k nej priradiť identifikačné údaje zákazníka. Tie sa vo väčšine prípadov musia zadávať manuálne. V tomto kroku vzniká obvykle najviac chýb, kedy sú vkladané nesprávne údaje. V minulosti nebola za vloženie nesprávneho identifikačného údaju žiadna sankcia, ale to sa so zavedením kontrolného výkazu k DPH do praxe mení.

Prepojenie s obchodným registrom

Ideálnym riešením, aby sa predišlo chybám pri manuálnom vkladaní identifikačných údajov do faktúry, je prepojenie účtovného softvéru s online obchodným registrom. Z neho sa automaticky ťahajú aktuálne identifikačné údaje firiem do databázy účtovného softvéru.

V prípade nového kontrolného výkazu k DPH je táto funkcionalita ešte dôležitejšia, pretože údaj IČ DPH slúži na krížovú kontrolu a bez správne uvedeného čísla sa stáva kontrolný výkaz pre Finančnú správu bezvýznamným. Firme zároveň hrozí vysoká sankcia.

Online účtovný softvér PRO-FIT obsahuje databázu slovenských aj českých firiem

PRO-FIT ťahá údaje do svojej databázy z obchodného registra a z dostupných zdrojov na portáli Finančnej správy. Pre užívateľov PRO-FITu takéto riešenie uľahčuje bezchybné vkladanie identifikačných údajov obchodných partnerov. Pre vlastnú potrebu môžete zoznam aj editovať. Vtedy sa pre vás vytvorí kópia, pričom však originál je stále k dispozícii pre ostatných užívateľov účtovného programu. Pomocou PRO-FITu sa tak môžete vyhnúť nie len prácnemu vkladaniu údajov za každého dodávateľa zvlášť, ale vyhnúť sa aj nechcenej chybe. Ušetrí vám to nielen čas, ale aj uchráni pred možnou sankciou.