Kam smeruje účtovníctvo?

Prechod do cloudu je prelomový a nezvratný

Nástup počítačovej techniky výrazne ovplyvnil spracovanie účtovníctva vo firmách. Kým prvé programy v podstate iba rýchlo spočítali čísla, o komforte v dnešnom slova zmysle nebolo ani chýru. Na výsledky spracovania účtovných údajov sa čakalo do uzávierky a nik neočakával prehľad o okamžitom stave hospodárenia, pretože to nebolo možné. Potreby firiem mať dáta k dispozícii v reálnom čase však rástli a s nimi aj požiadavky na technológiu spracovania účtovníctva.

Súčasné trendy

Prvý, veľmi markantný trend súvisí s masovým rozšírením smartfónov, tabletov a notebookov, ktoré nás naučili mať prístup k informáciám vždy a všade, keď to práve potrebujeme. A to nielen k rôznym informáciám z webu, ale aj životne dôležitým finančným a účtovným údajom svojej firmy.  Základom na to je samozrejme lacný a rýchly internet, ktorý toto všetko umožňuje pri výrazne znížených nákladoch.

Druhým trendom je postupný prechod cieľových užívateľov od klasického nákupu licencií k využívaniu služieb podľa aktuálnej potreby. Ide o produkty formou SaaS, teda prevádzkovanie softvéru, ktorý koncový zákazník  používa formou služby cez internet, a ktorý ponúkajú už aj najsilnejšie firmy. Zákazník tak nepotrebuje nakupovať žiadne technické vybavenie, ani žiadne ďalšie softvérové licencie, ani sa nestará o dáta. Prevádzkovateľ  prevádzkuje softvér na svojom technickom vybavení a jeho využívanie  poskytuje formou služby, za ktorú zákazník platí. Na tomto princípe sú založené aj online účtovné softvéry. Je to nielen výrazne lacnejšie, ale aj pohodlnejšie a bezpečnejšie.

Prechod do cloudu je technologická bariéra, výhody však prevážia

Tradičné účtovné softvéry sú na trhu už mnoho rokov a za to obdobie boli dotiahnuté v podstate všetky funkcionality, ktoré ich cieľoví zákazníci potrebujú. Problém ale majú s prechodom do cloudu, pretože rozdiel v technológii je tak zásadný, že nezostáva nič iné ako začať odznova. Vývoj je teda jednoznačný – nové technológie, od začiatku, ale zo skúsenosťami, ktoré pred 20 rokmi nemal nik a ktoré sa dajú využiť pri konštrukcii a vylepšovaní online systémov. Skúsenosti ostatných rokov však ukazujú, že je to schodná cesta, lebo kvalita online účtovných softvérov narástla za krátky čas tak signifikantne, že sa smelo môžu porovnávať s tradičnými softvérmi.

Čo to prinesie samotným účtovníkom? To, že sa začalo odznova a na inom technologickom princípe znamená, že si budú musieť zvyknúť na prácu s online produktom, ktorý im ale na druhej strane prinesie mnoho iných výhod. Jednou z nich je, že časť ich práce urobia kolegovia v rámci vlastnej bežnej agendy nutnej na prežitie firmy. Aj dnes musia nejako vystavovať faktúry, evidovať sklad, platiť záväzky atď. Cloudové riešenia, ak sú rozumne navrhnuté, umožnia práve spoluprácu všetkých kolegov na spoločnom výsledku a účtovník veľkú časť dokladov následne iba skontroluje.

Cloud poskytuje doteraz nepoznané služby a komfort

Po prekonaní „cloudovej“ bariéry sa firmy môžu tešiť na nové možnosti, o ktorých sa im dnes ani nesníva. Napríklad na prepojenia medzi aplikáciami a portálmi, rôzne automatizácie a funkcie, ktoré v súčasnosti majú iba technicky najzdatnejší užívatelia alebo veľké firmy a za drahé peniaze. Prevádzka spoločného priestoru (cloudu) mnohými užívateľmi prináša navyše aj benefit zdieľania nákladov na implementáciu služieb. Ako príklad by som uviedol prepojenie e-shopu s účtovníctvom, kde je možné bez akejkoľvek extra práce prenášať údaje medzi dvomi rôznymi službami. To je dnes vďaka technológiám bežná realita, ktorá užívateľa týchto prepojených systémov nestojí ani cent.

Z našich skúseností môžeme povedať, že zákazníci od online služby automaticky očakávajú hlavne bezchybnú prevádzku, resp. veľmi rýchle odstránenie akýchkoľvek nedostatkov. To je významný rozdiel oproti tradičným softvérom, kde si musia s mnohými problémami poradiť sami alebo privolať na pomoc odborníka. Fakt, že služba na cloude funguje dobre, nie je náhoda. O prevádzku služieb sa v tomto prípade stará celý tím IT odborníkov, pričom však náklady na nich sú zdieľané množstvom zákazníkov. To isté platí aj pri využití dodatočných služieb, napr. daňových a účtovných poradcov, keďže jednotlivé online odborné služby môžu byť vzájomne prepojené a dopĺňať sa. Takéto prepojenie je v prípade vyspelejších online účtovných softvérov bežne dostupné a je predpoklad, že sa bude ďalej rozrastať s ďalšími súvisiacimi službami.