Používate registračnú pokladňu?

Ako zefektívniť prepojenie registračnej pokladne priamo s účtovníctvom

Novela zákona o používaní elektronických registračných pokladníc od 1. januára tohto roka priniesla podnikateľom nové povinnosti a vyššie sankcie za ich neplnenie. Okrem iného, musia podnikatelia na požiadanie daňového alebo colného úradu predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. V nadväznosti na nové povinnosti boli do zákona pridané nové správne delikty, za porušenie ktorých sú ukladané vysoké sankcie. Už aj preto sa oplatí mať v evidencii predaja čo najväčší poriadok a prehľad.

Presne tomuto účelu slúži  aplikácia PRO-FIT pokladňa, ktorá prepojí registračnú pokladňu priamo s online účtovníctvom PRO-FIT. Inštalácia je po technickej stránke veľmi jednoduchá. Aplikácia sa nainštaluje do počítača, na ktorý sa napojí registračná pokladňa fungujúca ako fiškálna tlačiareň. Po spárovaní pokladne pomocou aplikácie s online účtovným softvérom PRO-FIT  sú už všetky údaje prenášané automaticky, preto nie je potrebné robiť žiadne manuálne prenosy. Keďže komunikácia medzi pokladňou a účtovníctvom prebieha priebežne, všetky predaje cez registračnú pokladňu sú v účtovníctve zaúčtované v reálnom čase.

Pri predaji tovaru, po zadaní jeho kódu, získava registračná pokladňa z účtovníctva okamžité údaje o aktuálnej cene tovaru, ako aj informáciu o jeho skladovej zásobe. Pri platbách v hotovosti sa príjem účtuje ako príjmový pokladničný doklad, pri platbe kartou sa príjem účtuje ako interný doklad. Problémom nie je ani eventuálne vrátenie tovaru na základe dobropisu.

V prípade výpadku internetového pripojenia si môžete vyhľadať tovar aj manuálne, t.z. cez kód tovaru. Používať kód tovaru je dôležité z hľadiska opätovnej aktualizácie systému, ktorá prebehne okamžite po obnovení online pripojenia. Miniaplikácia PRO-FIT POKLADŇA dokáže automaticky vytvoriť výdajku hneď pri predaji po vytlačení pokladničného dokladu, čo značne sprehľadňuje skladové zásoby.

Samotné zaúčtovanie predaja v účtovníctve prebieha spravidla okamžite po vytlačení pokladničného bločku. Vygenerované pokladničné doklady aj výdajky sú podrobné, takže umožnia aj v účtovníctve filtrovať tržby za jednotlivé položky. Pri uzávierkach sa sťahuje automaticky žurnál do databázy, kde je spoľahlivo archivovaný.

Odbúraním opätovného nahadzovania dokladov do účtovníctva dochádza k výraznej úspore času, eliminácii možných chýb, a tým aj k efektívnejšiemu využitiu času, ktorý môžu podnikatelia radšej venovať rozvoju svojho biznisu.