Novinky v PRO-FITe, ktoré vám zrýchlia prácu

Počas uplynulých slnečných dní náš developerský tím pozatváral všetky okná vo firme, zapol klimatizáciu na príjemných -30°C a pripravil niekoľko noviniek v PRO-FITe, ktoré vám dnes predstavíme.

Upravili sme prácu s počítadlami

Tvar počítadla ovplyvňujete hodnotami, ktoré zadávate. Po uložení počítadla sa pod poliami zobrazí výsledný tvar.

Cesta: Účtovníctvo – Počítadlá

Počítadlo_PRO-FIT_-_2014-07-14_15.47.31

Vyhľadávanie v dokladoch aj podľa zadanej sumy

Táto funkcia sa využíva, ak poznáte približnú sumu a podľa nej potrebujete nájsť príslušný doklad ale si nepamätáte číslo dokladu. Vtedy zadáte sumu a systém vám ponúkne, resp. vyhľadá všetky doklady v ktorých sa daná suma nachádza. Ponúkne ich ako rolovacie menu.

TIP: Zadávajte iba časť sumy pred desatinnou čiarkou. Ak predsa potrebujete vyhľadať úplne presnú sumu, v čísle namiesto desatinnej čiarky použite bodku.

Príklad: po zadaní napr. 1200 systém vyhľadáva túto sumu v:

  • Číslo dokladu
  • Variabilný symbol
  • Názov firmy
  • Suma

Cesta: Financie – Banka – otvoriť doklad – Riadky – Nový riadok (vybrať typ dokumentu, v poli Doklad zadať číslo, podľa ktorého systém daný doklad vyhľadá)

Táto funkcionalita funguje všade, kde sa párujú Pohľadávky a Záväzky, t.z. Banka, Pokladňa, Interný doklad.

Riadok_PRO-FIT_-_2014-07-14_15.33.06

Automatické generovanie Variabilného symbolu z čísla Dodávateľskej faktúry

Od januára musíme pre potreby Kontrolného výkazu DPH nahadzovať aj pôvodné číslo faktúry od dodávateľa. A to úplne presne, vrátane lomítok a pomlčiek. Pre zjednodušenie práce sme dorobili funkciu, ktorá zo zadaného čísla Dodávateľskej faktúry automaticky vytvorí variabilný symbol. Ak následne číslo opravujete,  zmena sa už neprenáša, takže iba prvý pokus je automatický. Variabilný symbol sa dá manuálne prepísať, čo bude v niektorých ojedinelých prípadoch potrebné.

Došlá_faktúra_PRO-FIT_-_2014-07-14_15.27.32

Pribudli nové polia pre IBAN, SWIFT a kód banky v Dodávateľskej faktúre

Veľa dodávateľov na svojich faktúrach stále uvádza okrem IBANu aj číslo účtu v starom formáte. Sme naň zvyknutí a je aj pravdou, že IBAN sa zadáva ťažšie. Pripravili sme preto funkciu, ktorá  zo zadaného účtu v starom formáte s lomítkom vytvorí  IBAN, SWIFT a naopak. Ak zadáte IBAN, vytvorí sa účet a vyberie banka. To z dôvodu, že banky stále podporujú import pôvodných formátov.

Táto automatizácia pracuje iba zo slovenskými bankami. Zahraničné čísla zadávate priamo do IBAN.

Došlá_faktúra_PRO-FIT_-_2014-07-14_15.23.35

Pripojenie externých dokumentov napríklad k faktúre či objednávke

Vytvorili sme tlačítko Pridať nový dokument a presunuli ho do prvej záložky Základné údaje. Nezabudnite, že tlačítko Pridať nový dokument sa zobrazí až po uložení dokumentu. Až potom je možné externý dokument nahrať. Takto uložený dokument (zmluva, projekt) je trvale archivovaný a pripojený k dokladu.

Vystavená_faktúra_PRO-FIT_-_2014-07-14_15.43.26

Upozornenie na nevyplnené povinné polia

Zabudli ste vyplniť povinné polia? Systém vás na to upozorní. Zatrasie obrazovkou, presunia sa na správnu záložku a orámuje povinné pole červenou linkou. Ak sa nevyplnené polia nachádzajú na rôznych záložkách, systém ich označuje postupne.

Vystavená_faktúra_PRO-FIT_-_2014-07-14_15.38.12

Fiškálna tlačiareň Varos

Predajcovia v kamenných obchodoch určite privítajú, že PRO-FIT okrem fiškálnej tlačiarne ELCOM (EFOX, EFOX mini) už podporuje aj tlačiarne VAROS (FT 4000). Vzájomné prepojenie fiškálnej tlačiarne na PRO-FIT sa realizuje cez našu samostatnú aplikáciu PRO-FIT pokladňa, ktorú stačí nainštalovať na počítač s operačným systémom Windows umiestneným v predajni. Tlačový manažér pre Varos sa dá stiahnuť priamo prostredníctvom aplikácie PRO-FIT pokladňa.

TIP: Riešenie s Varosom umožňuje vybaviť predajné miesta kde je viac obchodníkov, a to iba jednou zdielanou fiškálnou tlačiarňou.

Zjednodušené nastavenia firmy

Túto zmenu privítajú hlavne začínajúci používatelia PRO-FITu. Sprehľadnili sme nastavenie firmy cez nové samostatné záložky:

  • Základné údaje
  • Účtovníctvo
  • Mzdy
  • Sklady

Cesta: Firma – Nastavenia

Firma_PRO-FIT_-_2014-07-14_15.16.24