Spracovanie kontrolného výkazu k DPH jednoducho a efektívne

Nová aplikácia v Exceli vám poskytne jednoduché a pohodlné spracovanie kontrolného výkazu DPH

Zavedenie Kontrolných výkazov k DPH (KV DPH) a ich povinné elektronické odosielanie Finančnej správe od 1. januára tohto roka spôsobuje aj po viac ako pol roku vrásky na čele mnohým podnikateľom. Či už preto, lebo využívajú účtovný softvér, kde funkcia spracovania KV DPH nebola zapracovaná alebo preto, lebo vedú účtovníctvo iným spôsobom. Pre jedných aj druhých máme k dispozícii riešenie.

Prvým riešením je jednoduchá excelová aplikácia pre spracovanie KV DPH. Excel je najrozšírenejší program, s ktorým vie dnes pracovať takmer každý. Preto sme pripravili celú aplikáciu práve na tejto platforme. Aplikácia je určená hlavne podnikateľom, ktorí si vedú účtovníctvo mimo účtovných softvérov alebo ich účtovný program neobsahuje funkciu spracovania KV DPH. Údaje sa jednoducho nakopírujú a jedným kliknutím vyexportujú do XML formátu, ktorý potom už len stačí nahrať na portál Finančnej správy.

Aj na základe doterajších skúseností sme do aplikácie zapracovali viaceré vylepšenia, ktoré zvyšujú jej užívateľské pohodlie. Zjednodušili sme vkladanie údajov, zautomatizovali spočítavanie rozsahu vyplnených riadkov a zároveň posilnili aj kontrolné funkcie. Napríklad, pridali sme tabuľku so súčtami na okamžitú kontrolu súm posielaných do XML, ktorú užívatelia určite ocenia. Je to totiž jediný kontrolný nástroj porovnania počtu záznamov v každej skupine pri importe na eDaniach alebo na portáli Finančnej správy.

Druhým riešením pre podnikateľov je prechod na online ekonomický softvér, ktorý už obsahuje funkciu spracovania KV DPH. Profit365 bol jedným z prvých softvérov, ktorý mali KV DPH zapracovaný včas a  priamo ako svoju súčasť.  Jedným z dôvodov, prečo sa rozhodnúť prejsť na modernejší online účtovný softvér môže byť aj fakt, že online riešenia dokážu pružnejšie reagovať na legislatívne zmeny a rýchlejšie zapracovať potrebné funkcie.

S online ekonomickým softvérom Profit365 získate ako podnikateľ rýchly prístup k aktuálnym prehľadom o vašej podnikateľskej činnosti. Koľko objednávok Vaša firma obdržala, koľko faktúr vystavila, o ktoré produkty na sklade majú vaši zákazníci najväčší záujem,  aký je váš denný obrat a mesačný zisk. Zistíte, že vystavovať doklady, faktúry online je pohodlné a ušetrí vám to čas pre iné podnikateľské aktivity. Oproti krabicovým offline softvérom je Profit365 dostupný pre každého vo firme a okamžite zbiera všetky potrebné dáta. Vďaka nemu si každý Váš zamestnanec môže prezerať dôležité firemné dáta kdekoľvek a v reálnom čase.

Mnohé ekonomické softvéry fungujú iba po inštalácii, ktorá môže byť zdĺhavá a nepohodlná. Musíte zavolať technika, dohodnúť sa s ním na konkrétnom čase a nechať si nainštalovať softvér na každé jedno zariadenie zvlášť. Vo väčšine softvérov si licenciu na každé ďalšie zariadenie ešte aj priplatíte. S Profit365 z tohto nič nemusíte absolvovať. Nič si nikam neinštalujete – iba otvoríte prehliadač, prihlásite sa a už ste tam! Z ľubovoľného počtu zariadení, aj naraz.