Ušetrite si čas pri vypĺňaní daňových tlačív s online účtovným softvérom PRO-FIT

Jednou z mnohých výhod online účtovného softvéru PRO-FIT je aj možnosť exportu údajov do formátu XML, ktorý je vyžadovaný zo strany Finančnej správy ako jediný akceptovaný formát pre automatické a korektné vyplnenie daňových tlačív. Túto podporovanú funkciu ocenia nielen začínajúci ale aj dlhoroční podnikatelia, ktorí potrebujú zrýchliť spracovanie a podávanie daňových tlačív.

Vyexportovaný súbor z PRO-FITu s príponou XML nahráte do príslušného formulára alebo daňového tlačiva, ktoré sa automaticky vyplní. Takto vyplnené formuláre a tlačivá môžete naďalej upravovať a po úprave si ich znova uložiť do XML formátu, napr. pre archiváciu alebo pre prípad, že by ste potrebovali neskôr niektorý údaj upraviť. Ušetríte si tým množstvo času, ktorý by ste inak museli venovať opätovnému vypĺňaniu všetkých položiek.

Na príkladoch vám ukážeme, ako v praxi využijete súbor s príponou XML získaný z online účtovného softvéru PRO-FIT pri práci s aplikáciou eDane, v elektronických formulároch alebo v elektronických PDF tlačivách.

Vyskúšajte si PRO-FIT na 30 dní zadarmo »

Aplikácia eDane/Java

Aplikácia eDane je dostupná na stiahnutie na portáli Finančnej správy. Nájdete v nej všetky možné tlačivá v elektronickej forme. Ak sa zaregistrujete, ako autorizovaný používateľ môžete využiť elektronické doručenie daňového dokumentu správcovi dane priamo cez túto aplikáciu. Aplikácia podporuje aj import údajov z online účtovného softvéru PRO-FIT spracovaných v XML formáte.

Tip:

Vyplnenie a vytlačenie daňového priznania cez aplikáciu eDane funguje aj bez registrácie. Podpísané daňové priznanie podáte osobne alebo poštou príslušnému správcovi dane.

Príklad:

Firma, platiteľ DPH, vedie podvojné účtovníctvo v online účtovnom softvéri PRO-FIT. Ako platiteľovi DPH jej zo zákona vyplýva povinnosť podať mesačne alebo štvrťročne kontrolný výkaz DPH. Výkaz sa spracuje priamo v PRO-FITe, uloží do formátu XML a ten sa nahrá do aplikácie eDane alebo podá elektronicky po prihlásení sa na portál Finančnej správy.

 

Elektronické formuláre

Druhou možnosťou kde využijete import XML súboru získaného z online účtovného softvéru PRO-FITelektronické formuláre. Sú spracované vo formáte HTML, takže ich otvoríte a vyplníte priamo v bežnom internetovom prehliadači bez nutnosti niečo inštalovať. Vytlačený a podpísaný formulár podáte osobne alebo poštou príslušnému správcovi dane. Ak vlastníte elektronický podpis, dokumenty môžete podať aj elektronicky.

Príklad:

Živnostník si počas roka vedie jednoduché účtovníctvo v online účtovnom softvéri PRO-FIT, ktorý obsahuje údaje pre vypracovanie daňového prinznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Môže sa rozhodnúť, či na spracovanie a podanie daňového priznania do konca marca budúceho roku použije elektronický formulár Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B), alebo si daňové priznanie spracuje a vytlačí v aplikácii eDane. Obe možnosti sú dostupné bez registrácie.

 

Papierové a PDF tlačivá

V prípade, že uprednostňujete papierové tlačivá, dostanete ich kúpiť v špecializovaných predajniach. Nevýhodou je, že ak pri ich vyplňaní spravíte chybu, tlačivo musíte vypísať celé nanovo.

Okrem papierových tlačív existuje aj možnosť využiť PDF tlačivá, ktoré vyžadujú inštaláciu programu Acrobat Reader.

Vyskúšajte si PRO-FIT na 30 dní zadarmo »

Najpoužívanejšie elektronické formuláre vydané Ministerstvom financií SR :

Registrácia a evidencia za oblasť spotrebná daň

Registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

DPH

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty

Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty

Daň z príjmu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Daň zo závislej činnosti

Daň zo závislej činnosti  – Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

Daň zo závislej činnosti  – Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň

Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve

Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve

Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

 

Ak ste nenašli pre seba správny formulár,

celý zoznam aktuálnych elektronických formulárov nájdete na portáli Finančnej správy.

Vzory ďalších tlačív, medzi ktoré patria napríklad colné tlačivá, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, potvrdenie o oslobodení DPH a spotrebnej dane a pod. nájdete na portáli Finančnej správy – Zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ.