Online prístup do účtovníctva preferuje stále viac firiem

Súčasným trendom na softvérovom trhu je poskytovať užívateľom produkty, ktoré fungujú online bez inštalácie. Medzi takéto produkty patria aj online účtovné softvéri. Ich výhody oceňujú nielen majitelia firiem ale aj obchodníci v teréne, ktorí sa potrebujú pomerne často a hlavne rýchlo dostať k aktuálnym obchodným a účtovným dátam vlastnej firmy, a práve vtedy keď ich potrebujú. Doteraz používané offline produkty im takúto možnosť neposkytovali, a preto sú čiastočnou brzdou v podnikaní. S prechodom na online softvér sa podnikateľom otvárajú nové možnosti.

cloud_v2_484x394

Online riešenia prinášajú neuveriteľný komfort pre užívateľa

Výhody online účtovných softvérov nie sú len v okamžitej dostupnosti dát ale aj v ich sústredení na jedno miesto s prístupom kdekoľvek a kedykoľvek. Donedávna kedy sa na prácu využívali prevažne stolové počítače sa dáta tiež ukladali na jedno miesto ale prístup k nim bol možný len na pracovisku kde sa dané zariadenie nachádzalo. S príchodom tabletov a mobilov sa situácia ešte skomplikovala. Dáta sú dnes rozdelené do minimálne 2-3 rôznych zariadení, čo predstavuje značný problém z hľadiska prístupu a centralizácie. Možno si poviete, veď zariadenia sa môžu vzájomne synchronizovať a problém je vyriešený. Pri malom množstve dát je to cesta ale čoskoro zistíte, že je ťažkopádna a nepraktická. Položme si otázku. Načo ukladať rovnaké údaje do všetkých zariadení, keď ich stačí uložiť len na jedno miesto a pristupovať k nim kdekoľvek a kedykoľvek?

Riešením je Profit365

Ide o online účtovný softvér, ktorý sa neinštaluje na žiadne zariadenie. Fyzicky je umiestnený na vzdialených zabezpečených serveroch, teda vo virtuálnom prostredí. Aby ste mohli s takýmto cloudovým softvérom pracovať, potrebujete len prístup na internet, bežný internetový prehliadač, meno a heslo do softvéru. Pritom nieje vôbec dôležité z akého zariadenia sa pripájate. Môže to byť už spomenutý mobil, tablet, alebo klasický počítač. Vizuálne máte pocit akoby ste pracovali s klasickým desktopovým softvérom len v tomto prípade nič neinštalujete ale na prácu využívate vzdialený server.

V prípade online účtovného softvéru Profit365, ktorý spracúva celú účtovnú agendu sa užívateľ dostane priamo do účtovníctva kde si môže uložiť aj externé dokumenty ku ktorým bude pristupovať na diaľku napr. z mobilného telefónu. Z hľadiska bezpečnosti je tiež veľkou výhodou, že vystavené doklady a naimportované dokumenty je možné zdieľať s inými užívateľmi danej firmy, a to na základe pridelených oprávnení. Každý vidí len to, čo mu umožníte.

Životnosť vytlačeného dokumentu sa často počíta v sekundách

Výhody online softvérov sa prejavia aj pri tlači dokumentov. Už nemusíme tlačiť každý jeden dokument, ktorého životnosť sa počíta v sekundách. Správať sa ekologicky je moderné aj rozumné. Načo tlačiť dokumenty, keď ich môžete uložiť do online softvéru a pristupovať k nim vtedy keď ich potrebujete. Dobrým príkladom je obchodník na pracovnom stretnutí, ktorý využíva tablet ako prezentačné zariadenie. Aby nemusel so sebou zakaždým nosiť kopu dokumentov, pripojí sa do online účtovného softvéru Profit365 kde má všetky potrebné dokumenty uložené. Dokumenty si vytlačí naozaj len vtedy, keď ich reálne potrebuje.

Rozmýšľali ste niekedy koľkokrát ste zbytočne vytlačili dokument, email, zmluvu, bankový výpis prijatý v elektronickej forme? Využívaním online softvérov medzi ktoré patrí aj online účtovný softvér Profit365, šetríte prírodné aj vlastné firemné zdroje.