Ako uhrádzať platby cez QR kód

QR kód je zakódovaný obrázok, ktorého obsahom môžu byť rôzne dáta. Aby ste takýto kód vytvorili, potrebujete generátor QR kódov. Aby ste takýto kód prečítali a mohli použiť, potrebujete špeciálnu aplikáciu. Výhodou QR kódu je, že obsah sa nemení ani keď ho posielate alebo obdržíte emailom.

pay_by_square

Využitie QR kódu na faktúrach

Ak máte QR kód na faktúre alebo ste QR kód obdržali emailom, nemusíte sa vôbec prihlasovať do internet bankingu, pretože QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu. Na prečítanie QR kódu budete potrebovať aplikáciu od vašej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a môžete zrealizovať platbu.

Aplikácie vybraných bánk pre načítanie QR kódov:

Tatra Banka

VÚB

ČSOB

FIO

Slovenská sporiteľňa

pay_by_square_2

QR kód na našej faktúre:

 Screen Shot 2018-06-18 at 14.23.25

Generátor na vytvorenie QR kódu

Generátor OR kódov využíva špecifikáciu štandartu PAY by square pre automatické spracovanie platobných príkazov a je nastavený tak, že dokáže spracovať nasledovné údaje:

  • IBAN
  • SWIFT
  • Mena
  • Suma
  • Variabilný symbol (VS)
  • Špecifický symbol (ŠS)
  • Konštantný symbol (KS)

Z uvedených vstupných dát vygeneruje QR kód. Veľkosť kódu si môžete zvoliť zo 4 rozmerov:

64×64, 128×128, 256×256, 512×512

Pay By Square

https://services.profit365.eu/API/QR/PayBySquare.png ?IBAN={{IBAN}}&BIC={{BIC}}&Currency={{Currency}}&Amount={{Amount}}&DueDate={{DueDate}}&VS={{VS}}&CS={{CS}}&SS={{SS}}&Description={{Description}}&Size={{Size}}

 

Využitie pre programátorov

QR kód je ľahko integrovateľný do webovej stránky, služby, mobilnej aplikácie, či do veľkého množstva reportovacích nástrojov a dokumentov. Využitie je nezávisle na platforme. QR kód sa integruje ako obrázok, pričom ako zdroj obrázka sa nastaví na URL adresu Generátora QR kódov s potrebnými parametrami.

Ako príklad si môžeme uviesť vystavenú faktúru, ktorej údaje sa automatický zašifrujú cez generátor do QR kódu. Na faktúre teda budete mať okrem štandartných fakturačných údajov aj obrázok vo forme QR kódu pre rýchlu úhradu prostredníctvom mobilného zariadenia.

Vyskúšať Profit365 zadarmo.