Automatické párovanie platieb už má aj Profit365

Čo je to automatické párovanie platieb?

Automatické párovanie platieb funguje na princípe odosielania automatických notifikácii o pohyboch na vašom bankovom účte, cez vami zadaný email, priamo do účtovného softvéru Profit365 kde sa tieto pohyby spárujú s dokladmi v účtovníctve. Efektivita automatického párovania zrýchľuje prácu a hlavne šetrí váš čas, ktorý ste doteraz museli venovať manuálnemu párovaniu úhrad  s dokladmi.

Automatické párovanie platieb

Aké výhody prináša automatická notifikácia platieb?

  • Banka odosiela notifikáciu okamžite po transakcii. V prípade účtovania bankového výpisu je transakcia na výpise až v nasledujúci deň.
  • Saldokonto je aktualizované takmer okamžite po transakcii v banke a je nezávislé na osobe a jej pracovnom vyťažení.
  • Je bezpečná lebo sú príjmané iba notifikácie odosielané bankou.
  • Je to diskrétnejšie lebo banku nemusí nik manuálne evidovať. Informáciu o pohyboch na účte môže mať iba poverený účtovník. Ten skontroluje a manuálne dokončí zaúčtovanie v prípade transakcií kde to automat nemohol spraviť. V tomto prípade je riadok veľmi jednoducho identifikovateľný, v popise riadku je skopírovaný popis z banky. Suma a dátum sú vždy správne.
  • Je to lacnejšie lebo notifikácie posielajú banky bez poplatkov. 

Pre ktoré banky to funguje

Nová funkcionalita automatické párovanie platieb funguje s nasledovnými bankami:

Tatra banka

Napojenie na ostatné banky je v BETA verzii a vieme ich pridať na požiadanie:

Všeobecná úverová banka

Československá obchodná banka

Slovenská sporiteľňa

V prípade, že potrebujete napojenie na VÚB, ČSOB, SLSP alebo inú banku, ktorá nieje uvedená v zozname, napíšte nám na support@profit365.eu 

Kde v Profit365 nájdete aktiváciu automatického párovania platieb

Prihláste sa do Profit365, prejdite cez hlavné menu na Firma – Nastavenia – záložka Rôzne. „Váš email v Profit365“ na odosielanie notifikácií je prednastavený systémom a nieje možné ho zmeniť. Aby vám párovanie platieb s vašou bankou mohlo fungovať, musíte vložiť tento email do internet bankingu vašej banky. Každá banka má trochu odlišné nastavenia, preto nižsie uvádzame postup ako si nastaviť túto službu. Upozorňujeme, že notifikácie musia byť zasielané priamo z banky na „Váš email v Profit365“. Preposielanie cez ďalší email nieje povolené.

Pozn.: Automatické párovanie platieb funguje len so zaškrtnutým políčkom „Automatické párovanie platieb“.

Každú zmenu nastavenia nezabudnite uložiť.

Návod

Spracovali sme pre vás postup ako a kam vložíte email do internet bankingu vašej banky aby vám banka automaticky posielala notifikáciu o pohyboch na účte pre párovanie platieb:

Tatra banka

Hlavné menu – Nastavenia – ľavé menu B-mail – kliknete na Vytvoriť nový – zobrazí sa vám nové okno Nastavenie kritérii pre B-mail k účtu – vyberiete položku Email ako Spôsob doručenia správy a skopírujete sem email, ktorý vám bol pridelený v nastaveníach firmy v Profit365. Ako posledný krok treba potvrdiť uvedené nastavenia tlačítkom Odoslať.

VÚB

Hlavné menu – Nastavenia – Prehľady – Upozornenia a cez tlačíko Pridať si nastavíte Upozornenie o zrealizovanej transakcii.

ČSOB

Hlavné menu – Nastavenie – ľavé menu Pohyby a zostatky na účtoch – v tabuľke Nastavenie upozornení o pohyboch a zostatkoch na účtoch nájdite položku Avízo o zaúčtovaní platby a vyberte si v druhom stĺpci možnosť Email. Do adresy pre zasielanie skopírujte email, ktorý vám bol pridelený v nastaveniach firmy v Profit365. Nastavenia nezabudnite uložiť.

SLSP

Krok č.1

Hlavné menu – Účty – Nastavenie výpisov a notifikácií – tlačítko Zmeniť nastavenia – Zmena nastavenia email a SMS notifikácie – pri nastaveniach pre email vyberte Notifikácie transakcií zapnuté – nastavenia potvrďte tlačítkom Zmeniť

Krok č.2

Hlavné menu – Nastavenia – ľavé menu Prehľad nastavení – Moje údaje – Kontakty – do riadku Email skopírujte email, ktorý vám bol pridelený v nastaveniach firmy v Profit365.