Septembrové novinky v Profit365

Prinášame vám prehľad zmien, ktoré sú od dnešného dňa dostupné v produkčnej verzii Profit365.

Prvá zmena sa týka dobropisu. Aby ste nemuseli zložito hľadať číslo dokladu, ku ktorému je vystavený dobropis, doplnili sme do dobropisu nové polia na záložke Účtovné údaje.

Druhá zmena sa týka výkazu DPH a uvádza, za akých podmienok môžete výkaz zmazať a aké zmeny nastali pri vytváraní nového výkazu.

Dobropisovanie odberateľských faktúr

Predaj > Faktúra > Viac > Dobropisovať faktúru

Pribudli nové polia na záložka “Účtovné údaje”:

 • Dobropis k faktúre číslo
 • Číslo objednávky
 • Číslo výdajky

Benefit: Používateľ si môže hneď pozrieť, ku ktorej faktúre je daný dobropis. Pri vytváraní dobropisu sa automaticky upraví aj paragraf DPH.

 

Dobropisovanie dodávateľských faktúr

Nákup > Faktúra > Viac > Dobropisovať faktúru

Pribudli nové polia na záložka “Účtovné údaje”:

 • Dobropis k faktúre číslo
 • Číslo objednávky
 • Číslo príjemky

Benefit: Používateľ si môže hneď pozrieť, ku ktorej dodávateľskej faktúre (dodávateľské faktúry získavajú v Profit365 vlastné číslovanie) je daný dobropis. Pri vytváraní dobropisu sa automaticky upraví aj paragraf DPH.

 

Dobropisovať faktúru

Dobropis k faktúre

 

Tlačové zostavy

Novinka: Pri tlači dobropisu sa vo výstupe (napr. v PDF faktúre) v Poznámke zobrazí text “Faktúra je dobropis k faktúre č.“

 

Výkaz DPH

Výkaz DPH nie je možné zmazať, editovať a ukladať zmeny, ak:

 • Nie je posledný v rade
 • Ak zaúčtovanie výkazu DPH bolo robené cez cez tlačítko Zaúčtovať v menu Zaúčtovanie výkazu DPH

Kedy je možné výkaz DPH zmazať:

 • Ak je posledný v rade
 • Ak výkaz DPH ešte nebol zaúčtovaný cez tlačítko Zaúčtovať v menu Zaúčtovanie výkazu DPH

Ako pri výkaze zmeniť stav Zaúčtovaný na Odúčtovaný, aby sa dal celý výkaz zmazať:

Účtovníctvo  > Zaúčtovanie výkazu DPH > otvoriť daný záznam > cez modré tlačítko potvrdiť „Odúčtovať“ a zmazať do koša. Tento postup treba aplikovať iba v prípade, ak je výkaz zaúčtovaný, v opačnom prípade, ak výkaz ešte nebol zaúčtovaný, stačí celý výkaz zmazať cez Účtovníctvo > Daňové priznanie pre DPH a zmažú sa aj väzby.

Pozor: Ak zmažete výkaz, ten sa nepresunie do koša, ale je nenávratne zmazaný!

 

Zaúčtovanie výkazu DPH

Ak vytvárate nový výkaz DPH

 1. Výkaz sa označí ako “Riadny” vždy, ak ešte neexistuje výkaz pre dané obdobie. Vygeneruje sa aj kontrolný výkaz DPH.
 2. “Zdaňovacie obdobie” sa sa automaticky predvolí obdobie nasledujúce po poslednom výkaze, max. z aktuálneho mesiaca
 3. “Daňový úrad” sa načíta z posledného výkazu.
 4. “Popis” sa generuje podľa zvolených údajov, a to nasledovne:

“YYYY-MM, <druh výkazu>“

napr. 2015-04, riadny výkaz DPH

“YYYY-Q, <druh výkazu>“

napr. 2015-Q3, riadny výkaz DPH

 

Daňové priznanie pre DPH