Aký je rozdiel medzi importom bankových výpisov a automatickým párovanim platieb v Profit365?

Import bankových výpisov

Ako už samotný názov napovedá, import bankových výpisov je funkcia, prostredníctvom ktorej vložíte bankový výpis do účtovného softvéru Profit365. Doteraz sa bankový výpis dostával do softvéru iba manuálne. Novinkou je automatické zasielanie bankového výpisu priamo do Profit365 prostredníctvom emailu, ktorý vám Profit365 pridelí.

vzor emailu: domena@bmail.profit365.eu

Email nájdete v nastaveniach firmy Firma > Nastavenia > Firma > Rôzne a využíva sa pre všetky nasledovné služby:

Softvér potom vytvorí pre každú platbu uvedenú v bankovom výpise samostatný riadok v účtovníctve Profit365. Ak ide o úhradu faktúry, tak platbu automaticky spáruje s faktúrou a správne zaúčtuje. Niektoré platby, napr. úroky si vyžadujú manuálny zásah, kedže sa nemajú s čím spárovať.

 

Automatické párovanie platieb

Automatické párovanie platieb funguje v reálnom čase po každej jednej uskutočnenej platbe, čo je veľká výhoda oproti importu bankových výpisov. Banka odosiela automatickú notifikáciu o každom pohybe na vašom bankovom účte do Profit365 cez email, ktorý vám Profit365 pridelí. V účtovníctve sa tieto pohyby spárujú s dokladmi.

Aké výhody prináša automatické párovanie platieb oproti importu bankových výpisov?

  • Banka odosiela notifikáciu okamžite po transakcii. V prípade účtovania bankového výpisu je transakcia na výpise až v nasledujúci deň.
  • Saldokonto je aktualizované takmer okamžite po transakcii v banke a je nezávislé na osobe a jej pracovnom vyťažení.
  • Je to bezpečné lebo sú príjmané iba notifikácie odosielané bankou.
  • Je to diskrétnejšie lebo banku nemusí nik manuálne evidovať. Informáciu o pohyboch na účte môže mať iba poverený účtovník. Ten skontroluje a manuálne dokončí zaúčtovanie v prípade transakcií kde to automat nemohol spraviť. V tomto prípade je riadok veľmi jednoducho identifikovateľný, v popise riadku je skopírovaný popis z banky. Suma a dátum sú vždy správne.
  • Je to lacnejšie lebo notifikácie posielajú banky bez poplatkov. 

Ak na konci mesiaca naimportujete aj bankový výpis, notifikácie, ktoré ste už medzitým spracovali sa automaticky usporiadajú podľa bankového výpisu a zároveň sa doplnia chýbajúce riadky napr. o poplatkoch a úrokoch, ktoré ako notifikácie nie sú zasielané z banky do Profit365 kedže to nie sú platby.

Prečítajte si:

Pre ktoré banky funguje v Profit365 automatické párovanie platieb?