Vieš, ako viesť účtovníctvo, keď sa ti rozrastie firma?

Pri rozbehu firmy musíš počítať aj s nutnými formalitami. Nikto nevraví, že ich musíš robiť sám – ale mal by si ich mať na zozname dôležitých vecí. Patrí medzi ne účtovníctvo, ktoré nie je iba povinnou byrokratickou úlohou, ale vidíš v ňom všetky pohyby, majetky a záväzky firmy. Ako si s ním poradiť, aby ťa nestresovalo a mohol si sa v pokoji venovať svojmu podnikaniu?

dreamstime_s_40979477

Platenie daní a odvodov je pre podnikateľov otrava, a to nielen z finančného, ale aj časového hľadiska. Mnoho podnikateľov (živnostníkov) preto volí pomoc účtovníka v momente zakladania firmy. Odovzdajú mu do rúk všetky svoje príjmy, výdavky, bankové výpisy či účtovné výkazy. Firmy väčšinou váhajú medzi interným zamestnávaním účtovníka a spoluprácou s externou firmou. Dilema pozostáva v tom, ktorá z možností je výhodnejšia.

Ako spolupracovať s účtovníkom?

Pomôckou pre rozhodovanie je určite veľkosť tvojej firmy. Ak vás je dokopy 15, zamestnávať človeka navyše asi nedáva veľký zmysel. Externý účtovník, ktorý pracuje pre niekoľko firiem, alebo odborník z externej účtovnej spoločnosti môže byť, naopak, lepšou voľbou.

Takýto človek sa sa v danej problematike vyzná. Finančne a časovo ťa vyjde lacnejšie ako interný zamestnanec. Na druhej strane, musí byť zodpovedný a vedieť dobre a rýchlo komunikovať. Inak sa dostaneš do pasce pomalej komunikácie, ktorý ti bude komplikovať procesy a podnikanie.

Účtovník musí mať prehľad vo všetkých normách, vyhláškach a zmenách zákonov. Netreba zabúdať na to, že k svojej práci potrebuje ekonomicko-účtovný softvér, ktorý mu, v prípade, že ho zamestnávaš, musíš zabezpečiť. Interného účtovníka sa preto oplatí zamestnať do väčšej firmy s väčším budgetom.

Tri možnosti, ako na príjmy a výdavky (výnosy a náklady)

Aby sme si to ozrejmili: Máš 3 možnosti, akým spôsobom si uplatniť skutočné výdavky vo svojom daňovom priznaní. Pomocou:

 

  • daňovej evidencie,
  • jednoduchého účtovníctva,
  • podvojného účtovníctva.

 

Daňová evidencia sa stala populárnym spôsobom zapisovania príjmov a výdavkov. Je v podstate jednoduchšou verziou jednoduchého účtovníctva :-) a môžu ju využívať všetci podnikatelia (okrem s. r. o.).

Používanie jednoduchého účtovníctva, naopak, nie je vymedzené pre určitú skupinu ľudí. Jednoduché účtovníctvo upravuje Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. z. a Zákon o účtovníctve č. 431/2002.

Ak si zapísaný v Obchodnom registri, podľa Obchodného zákonníka môžeš využívaš iba podvojné účtovníctvo.

Softvér, ktorý má tvoje podnikanie v malíčku

Ak chceš získať „veľa muziky za málo peňazí, presne pre teba je určený online nástroj Profit365. Slúži na vedenie jednoduchého či podvojného účtovníctva, no okrem toho v sebe zahŕňa aj množstvo užitočných funkcií a modulov. Napríklad v ňom môžeš jednoducho vystavovať faktúry, sledovať správu svojich financií a majetku alebo vidieť prehľad najpredávanejších produktov e-shopu. Je jednoduchý a intuitívny – účtuje aj bez účtovníka. Ak chceš o ňom zistiť viac informácií, prípadne o samotnom vedení účtovníctva, pokojne nás kontaktuj. :)