Ako archivovať svoje dáta bezpečne a navždy?

Dátové úložiská by mali predstavovať bezpečné a dlhodobé riešenie pre archiváciu cenných dát, ktoré sa stávajú dohľadateľnými a dostupnými aj v ďalekej budúcnosti. 

Radi podporujeme dobré veci a projekty, ktoré môžu slovenským podnikateľom pomôcť pri ich podnikaní a spracovaní účtovníctva na Slovensku. Spoločnosť Piql Slovakia sa venuje práve špeciálnemu archivovaniu dát. Ich ústrednou úlohou je, aby zabraňovali strate nenahraditeľných údajov – na to využívajú bezmigračnú technológiu ukladania dát na digitálny film. Ak sú pre vás tieto pojmy zatiaľ neznáme, prečítajte si rozhovor s Michalom Hanzalíkom, odborníkom na archiváciu dát, ktorý vás do tejto problematiky uvedie.

do článku (1)

Ako vznikla spoločnosť Piql?

Pred niekoľkými rokmi sme začali pracovať s filmom v rámci filmového priemyslu a zistili sme, že Hollywoodu hrozí strata digitálnej produkcie v dôsledku nedostatku dlhodobých pamäťových technológií. Ako odborníci v odvetví sme vedeli, že film disponuje jedinečnými vlastnosťami z pohľadu bezpečnosti a trvácnosti. Uvedomili sme si, aké budú potenciálne výhody pre mnohé odvetvia, ak by sa nám podarilo konvertovať analógový film na digitálne pamäťové médium. A tak vznikol koncept „dáta na filme“ (data-on-film). Cieľom bolo vyvíjať metódy a technológie pri práci s filmom tak, aby informácie uložené na filme zostali dostupné, nezmenené a použiteľné kedykoľvek v budúcnosti. A tak vznikol piqlFilm – médium, na ktoré si môžete uložiť svoje dáta bezpečne a navždy.

Ako v Piql pracujete s dátami?

Na úvod si povedzme, čo je digitálne uchovávanie – je to zápis binárnych údajov, t.j. núl a jednotiek, na fyzické pamäťové médium. Použitý typ média závisí od rôznych premenných, napríklad od potrebnej kapacity údajov, trvácnosti údajov, prístupu a nákladov. Dokonca aj poskytovatelia cloudových úložísk zapisujú údaje ako reťazec núl a jednotiek na fyzické médium nachádzajúce sa v dátovom centre niekde vo svete. Pri piqlFilm sa uplatňuje rovnaký princíp. Nuly a jednotky sa zapisujú na fyzické pamäťové médium, a tie sa zobrazia na filme ako QR kódy. Z pohľadu klienta pracovný postup Piql pripomína uloženie na cloude, vďaka plne integrovanému IT. Rozdiel je v tom, že vaše údaje budú extra bezpečné a čitateľné kedykoľvek v budúcnosti bez potreby údržby.

do článku (2)

Prečo si zvoliť ako médium pre uloženie vašich údajov práve film?

Film presahuje všetky dostupné média na trhu, čo sa týka jeho odolnosti. Rozstrihaný film sa vždy dá spojiť naspäť dokopy. Pri čítaní dát taktiež nie je problém, ak je film poškriabaný, nakoľko je navrhnutý s 20 % redundanciou údajov (údaje sú rozložené na viacerých miestach tak, aby pri poškodení istej časti nedošlo k strate údajov). Piql používa čiernobiely film na polymérovej báze so striebornou vrstvou, aj preto na rozdiel od farebných filmov nedochádza k jeho “blednutiu”. Pri nezávislom testovaní akcelerovaného starnutia drží piqlFilm spolu s ochranným obalom piqlBox certifikát na životnosť 500 rokov a testy preukazujú jeho ešte väčšiu životnosť. PiqlFilm bol dokonca testovaný proti nukleárnej odolnosti a ako jediné z dostupných médií prežil “výbuch”. Žiadne fyzické úložisko nie je odolné voči určitej sile ohňa, ale požiar skladu piqlFilm prežije. Pokiaľ je piqlFilm zadymený, existujú spôsoby ako ho vyčistiť. Taktiež zatopenie (resp. vodný požiarny systém), nepoškodí údaje uložené na filme. Stratiť film je rozhodne ťažšie ako pásku, disk či USB kľúč. Fyzické ukradnutie si všimnete taktiež rýchlejšie pri filme ako ostatných médiách.

Nie je pri filme problém s digitalizáciou?

Či už máte vaše dôležité dáta na papieri, filme, mikrofilme alebo akomkoľvek inom analógovom médiu, v Piql vám ich pomôžme digitalizovať, doplníme relevantné metadáta a aplikujeme rozpoznanie optických vlastností. Údaje, nahrávky a obrázky uložené offline na piqlFilm sa potom dajú vyhľadávať pomocou metadát a sú dostupné online. Výhodou u nás je, že vám zabezpečíme na mieru šité riešenie prispôsobené konkrétnym potrebám aj s konzultáciami.

do článku (3)

Ako sa ukladajú dáta na piqlFilm a ako sa ku nim klient potom dostane?

Údaje do Piql môžete presunúť elektronicky prostredníctvom online portálu, rovnako, ako keby ste použili cloudovú službu. Údaje nám tiež môžete poslať vo fyzickej podobe na zabezpečenom pevnom disku s oddeleným šifrovacím kľúčom. Následne vám odporučíme formáty súborov podľa vašich potrieb a osvedčených postupov. Zabezpečíme normalizáciu, konverziu z pôvodného formátu súboru na dohodnutý archivačný formát. Pamäťové médium piqlFilm disponuje viacerými výhodami oproti iným ukladacím technológiám. Na robustné médium sa spolu zapisujú údaje v digitálnom formáte čitateľnom pre počítač a vo vizuálnom formáte čitateľnom pre ľudské oko. Kvôli zabezpečeniu celistvosti údajov vykonávame kontrolné súčty a opravu chýb vopred (forward error correction). PiqlFilm uchovávame offline – buď na mieste podľa vášho výberu, u vášho lokálneho poskytovateľa služieb Piql alebo v Arktickom svetovom archíve. Údaje uložené na piqlFilm sa vždy dajú vyhľadávať online prostredníctvom metaúdajov. Ak potrebujete prístup ku konkrétnemu súboru a máte film uschovaný u seba, po načítaní v Piql vám ho vieme sprístupniť. Prípadne si môžete dáta prečítať sami podľa návodu. Ak je film uschovaný v Piql, sprístupníme vám súbory online na Piql Access alebo vám ich fyzicky pošleme. Je tu tiež možnosť zabezpečiť integráciu s vaším už existujúcim systémom.

Michal Hanzalík, Business Development Manager PIQL

Zistiť viac o PIQL