Kroky pomoci: Radi podporujeme dobré veci

Občianske združenie Kroky pomoci je nezisková organizácia, založená 18 ročným študentom Adamom Trnkom, ktorá sa venuje pomoci detským domovom a sociálne slabším rodinám. Momentálne rozbieha ambiciózny IT projekt mobilnej aplikácie, do ktorého sa môžete zapojiť aj Vy.

Ako vznikla tvoja myšlienka urobiť projekt Kroky pomoci?
Prvotná myšlienka prišla veľmi náhodne a spontánne vo vlaku zo Zvolena do Bratislavy. Bola to myšlienka jednoduchého školského projektu, ktorý sa nemal dostať za pôdu školy. Onedlho však ambície prerástli možnosti, prišlo na rad založenie Občianskeho združenia Kroky pomoci a následne hľadanie partnerov.

Aké funkcionality bude mať aplikácia a aký bude jej princíp?
Aplikácia bude mať funkcionality ako pedometer, čiže bude počítať používateľom kroky ale čo bude však originálne je to, že tieto kroky sa budú prepočítavať na peniaze. Vysvetlím to na príklade, aby to bolo ľahšie pochopiteľné. Za každých 10 000 krokov, ktoré urobíte pôjde 1 cent pre detský domov, buď od Občianskeho združenia alebo od partnerov. Možno sa pýtate „čo ak používatelia nakráčajú toľko, že výsledná suma bude 10 000 eur? To budeš žiadať od partnerov takúto sumu?““ Myslel som aj na tento možný problém.  Riešenie je jednoduché, každý používateľ bude mať limit koľko eur by mohol nakráčať a tým by sa určila horná hranica toho, koľko všetci používatelia nakráčajú spolu. Tým pádom by sa predišlo takémuto možnému problému, ktorý by mohol odplašiť potencionálnych partnerov. V podstate by to znamenalo, že by to partnerov nevyšlo mesačne viac ako 80 – 100€ a plus by mali reklamu priamo v aplikácií a aj na našej webstránke. To je podľa mňa viac než prijateľná „ponuka”. Poprípade si vieme dohodnúť s partnerom osobitné podmienky.

Kroky_pomoci

V čom vidíš potenciál a pridanú hodnotu projektu?
Pridanú hodnotu vidím v tom, že môžete niekomu zachrániť život iba tým, že pôjdete na prechádzku so psom alebo iba vybehnete s priateľkou do kina či s kamarátmi na pivo. Každý krok sa počíta a nemusíte byť nutne Matej Tóth. Ďalšou silnou stránkou je dobročinná a čistá myšlienka projektu aj keď ako som už stihol zistiť, niektorí jedinci vidia potenciál iba na peniaze a marketingovú silu projektu. Keď sa mám vyjadriť v takejto rovine, tak veľmi silnou stránkou sú pozitívne ohlasy zo všetkých strán, čo predurčuje projekt k tomu, že bude pútať pozornosť širokej verejnosti, tým pádom sa stane dobrým reklamným kanálom. Plus sú tu možnosti uskutočniť v budúcnosti rôzne eventy so zameraním či už na chôdzu alebo beh (maratóny).

Ako ťa môžu ľudia/partneri kontaktovať/podporiť?
Pokiaľ by mali záujem o dlhodobú spoluprácu môžu ma kontaktovať či už cez email krokypomoci@gmail.com alebo cez môj osobný emailoví účet a.trnka33@gmail.com.. Pokiaľ ich projekt zaujal a chceli by ho podporiť len jednorazovo, môžu tak urobiť na účte….. Poprípade keď majú nejasnosti ohľadom projektu, kedykoľvek ma môžu osloviť a všetko im rád vysvetlím.

Máš aj nejaké ďalšie plány s aplikáciou do budúcna?
Ako som spomínal už vyššie, viem si predstaviť rôzne maratóny či už v behu alebo chôdzi. Poprípade školské eventy zamerané na chôdzu alebo iné.

Komu sa budú peniaze od partnerov rozdeľovať?
V aplikácií bude zabudovaný aj hlasovací systém o tom, komu sa budú daný mesiac rozdeľovať peniaze, tým pádom budú mať všetko v rukách používatelia aplikácie. Moja jediná „starosť“ čo sa týka tohto bude iba každý mesiac vybrať 5 „uchádzačov“ o financie z rovnakého prostredia, či už to budú detské domovy, sociálne slabšie rodiny alebo sociálne domovy, ktoré sa starajú o hendikepované deti. Znamená to, že aplikácia bude v tomto smere plne transparentná a používatelia si relatívne môžu vybrať komu svoje nachodené peniaze darujú. Niekto môže vidieť problém v tom, že budem vyberať „uchádzačov“ ja, ale dopredu môžem všetkých upozorniť, že budem v týchto veciach konať objektívne a uvedomelo.

Nárokuješ si nejakú mzdu?
Keďže je celý projekt neziskový, nemám žiadne platové ohodnotenie. Všetky financie výhradne používam na chod občianskeho združenia.

Čo budú mať z tvojej podpory partneri?
V prvom rade budú mať dobrý pocit, že niekomu vyčarili úsmev na tvári. Ďalším „benefitom“ bude to, že partneri budú mať vlastný slide/priečinok v aplikácií, kde budú predstavení a odprezentovaní. Taktiež ich pridáme na našu webovú stránku krokypomoci.eu do sekcie „dobré srdcia“.

Adam Trnka, zakladateľ neziskovej organizácie Kroky pomoci

Zistiť viac o Projekte