Kategória: Účtovníctvo a dane

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014

Ročné zúčtovanie a výpočet dane za 2014 vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia.

Veľkostné triedenie účtovných jednotiek

Veľkostné triedenie účtovných jednotiek v zákone o účtovníctve

Novelou zákona o účtovníctve došlo k splneniu povinností vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v EÚ. Účtovné jednotky sa tak rozdeľujú na mikro, malé a veľké.

Registračná pokladňa

Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu od 1. apríla?

Novelizovaný zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice rozšíril okruh osôb poskytujúcich služby, ktorí sú povinní evidovať tržbu v registračnej pokladnici.

Novela zákona o dani z príjmov 2015

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2015

Novela zákona o dani z príjmov prináša rozsiahle zmeny v zdaňovaní príjmov právnických i fyzických osôb. Prinášame vám ich stručný prehľad.

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel má „vlastný“ zákon

Daň z motorových vozidiel sa od 1. januára 2015 nepovažuje za miestnu daň, ktorú ukladá VÚC, ale za daň štátnu!
Do platnosti vstúpil nový zákon o dani z motorových vozidiel.

Súhrnný výkaz - profit365

Súhrnný výkaz k DPH a zmeny platné od 01. 10. 2014

S účinnosťou od 01.10.2014 sa zákonom č. 218/2014 Z. z. v § 80 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty mení výška hodnoty dodaných tovarov oslobodených od dane zo sumy 100 000 € na 50 000 € na účely podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok.

financna-sprava

Ušetrite si čas pri vypĺňaní daňových tlačív s online účtovným softvérom PRO-FIT

Jednou z mnohých výhod online účtovného softvéru PRO-FIT je aj možnosť exportu údajov do formátu XML, ktorý je vyžadovaný zo strany Finančnej správy ako jediný akceptovaný formát pre automatické a korektné vyplnenie daňových tlačív.

kontroly vykaz DPH

Spracovanie kontrolného výkazu k DPH jednoducho a efektívne

Zavedenie Kontrolných výkazov k DPH (KV DPH) a ich povinné elektronické odosielanie Finančnej správe od 1. januára tohto roka spôsobuje aj po viac ako pol roku vrásky na čele mnohým podnikateľom. Máme k dispozícii riešenie.

socialna-poistovna

Kto a aké sociálne odvody bude platiť od júla

SZČO, ktorá v roku 2013 dosiahla hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, bude od 1. júla 2014 povinne dôchodkovo a nemocensky poistená.

danove-priznanie

Chyby v daňovom priznaní a ich dôsledky

S odstupom roka sme sa opäť ocitli v náročnom období podávania daňových priznaní. Ako vyplynulo z nášho nedávneho prieskumu medzi malými podnikateľmi, takmer pätina z nich nevenuje v priebehu roka spracovaniu svojho účtovníctva žiadnu pozornosť. Zmobilizujú sa iba tesne pred termínom podávania daňových priznaní, čoho výsledkom je, že sa dostávajú pod časový stres, dôsledkom čoho sú hroziace chyby v daňovom priznaní.

Strana 2 z 41234

Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK