Kategória: Účtovníctvo a dane

Je on-line účtovníctvo pre mňa to pravé?

Výber správneho účtovného softvéru je dôležitým rozhodnutím, ak si uvedomíme akú dôležitú úlohu hrá pri podnikaní účtovníctvo. Tak ako pri iných produktoch, aj tu treba zvažovať kúpu podľa svojich individuálnych potrieb. Ak si vyberiete softvér, ktorý nebude obsahovať všetko, čo vo firme potrebujete, pôjde o zbytočne vyhodené peniaze. To isté platí aj v prípade, že […]

Ženy to ani v účtovníctve nemali ľahké

Keď sme nedávno hľadali posilu do tímu našich účtovníkov, uvedomil som si, že spomedzi záujemcov tvorili muži len nepatrné percento. Potvrdil sa mi tak trend, že účtovnícka profesia je dnes vnímaná ako doména žien. Keď príde reč na účtovníctvo a ľudí okolo tejto profesie, mimovoľne začneme hovoriť v ženskom rode. Živnostníci automaticky hovoria o „svojej […]

Kalkulačka pre výpočet preddavku poistného do SP od 1. 7. 2013

Živnostníkom, ktorých príjem v roku 2012 presiahol hranicu 4716 eur vzniká od 1. júla 2013 povinnosť prepočítať si výšku poistného do Sociálnej poisťovne. Keďže novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.1.2013 priniesla zásadnú zmenu v systéme výpočtu odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne, nie je možné postupovať pri výpočte výšky poistného rovnako, ako v minulosti. […]

Viesť účtovníctvo priebežne je výhodné

Najlepšou prevenciou proti chybám v účtovníctve a následným finančným škodám vyplývajúcim z dorubov a penále je dostatok času na jeho spracovanie. A práve čas je faktor, ktorý vám môže poskytnúť priebežné vedenie účtovníctva tak dôsledne, ako to vyžaduje aj zákon. Ten obsahuje viacero ustanovení o tom, že priebežné vedenie účtovníctva je nevyhnutné. V praxi tomu […]

Za chyby sa platí. A to aj za chyby v podanom daňovom priznaní.

Kto nič nerobí, nerobí chyby. Zaužívaný názor použiteľný v každej oblasti, teda aj v oblastí daní. Rovnako známy je termín 31. marec, ako posledný termín na podanie daňového priznania. Väčšina z nás si túto milú povinnosť necháva na poslednú chvíľu a následne, často pod tlakom času pripraví daňové priznanie podľa svojho najlepšieho vedomia….mnohokrát s chybami. […]

Poukázať 2% z dane je administratívne jednoduché. Čas sa však kráti.

Možnosť asignácie dvoch percent zo zaplatenej dane v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít má na Slovensku už svoju tradíciu. Ľudí k tomuto kroku motivuje snaha presmerovať aspoň malú časť už zaplatenej dane na účel, ktorý je z ich pohľadu prioritný. Niektorí ľudia, najmä zamestnanci, sú však niekedy k tejto forme pomoci skeptickí, […]

Musím zdaniť prenájom pôdy a predaj dreva?

V roku 2012, v apríli, som ukončil zamestnanie a mal som aj príjmy z prenájmu pôdy a z predaja dreva. Mám to všetko zdaňovať a koľko si môžem odrátať? Podľa zákona o dani z príjmov je daňovník povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ak dosiahol príjmy podliehajúce dani z príjmov vo výške 1 822,37 […]

Vyvarujte sa najčastejších chýb pri podávaní daňového priznania

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie, ho musia podať správne, pravdivo a úplne. Toľko hovorí zákon. Skúsenosti minulých rokov však ukazujú, že daňovníci sa pri podávaní daňového priznania často dopúšťajú chýb. Tie môžu byť príčinou vrátenia, či neuznania daňového priznania, či finančných sankcií. Ich predchádzaním sa môžete vyvarovať zbytočných komplikácií spojených […]

Ako si od januára uľahčiť prácu s kontrolným výkazom k DPH

Ponúkame riešenie, ako si uľahčiť zostavovanie a odosielanie nového povinného výkazu k DPH. Nedávnym schválením novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa od 1. januára 2014 zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, prostredníctvom tzv. kontrolného výkazu. Ambíciou kontrolného výkazu je odhaľovanie podvodov a ich predchádzanie a na […]

Daňový poradca vždy poruke

Ak pri účtovaní často hľadáte informácie, využite náš účtovný softvér s online daňovým poradcom. Každý účtovný rok so sebou, žiaľ, prináša zmeny v zákonoch, nové ustanovenia, pravidlá a upravené tlačivá. Vytvára to veľmi dynamické pracovné prostredie a živnostník musí byť pripravený sa zmenám prispôsobiť a účtovať podľa aktuálnych pravidiel. Okrem nahadzovania dokladov do účtovníctva a […]

Strana 4 z 41234

Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK