Kľúčové slovo: daňové náklady

Rezervy a pravidlá nízkej kapitalizácie

Rezervy a pravidlá nízkej kapitalizácie

Prijatím novely zákona o dani z príjmov, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2015, dochádza k zúženiu okruhu rezerv, ktoré sú daňovo uznateľné.

Náklady a výnosy zahrňované do základu dane

Náklady a výnosy zahrňované do základu dane až po zaplatení

Pozrime sa na schválené zmeny v uplatňovaní výdavkov po ich zaplatení. Legislatívne zmeny sa v praxi prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1.1.2015.

polozky

Hranica medzi daňovo uznaným a neuznaným výdavkom je niekedy tenká

Na otázku, čo má podnikateľ v takejto situácii robiť neexistuje jednoduchá odpoveď. Každý jeden výdavok sa musí posudzovať prísne individuálne. Dôležité je obhájiť výdavok voči daňovej kontrole.


Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií OK