Dozvedieť sa viac o vlastnom biznise má cenu zlata

Analyzujte svoj biznis proces a nastavte si budúce ciele s pomocou manažérskeho účtovníctva

Nedávno realizovaný prieskum medzi malými podnikateľmi potvrdil všeobecne známe vnímanie účtovníctva ako nutného zla. Takto ho vníma skoro polovica opýtaných. Druhá, väčšia polovica ho síce chápe ako nevyhnutnosť pre úspešné podnikanie, ale až 1/5 v ňom vidí hlavne nástroj pre daňovú optimalizáciu. To je však pomerne sploštený pohľad na úlohu účtovníctva v podnikaní.

Hlavným cieľom každého podnikateľa je vytvárať zisk

Nepodnikáme kvôli štátu, ale kvôli sebe, preto ani účtovníctvo by nemalo byť primárne chápané ako nástroj na výpočet dane. Je síce pravda, že štát uvalil na podnikanie niekoľko typov daní, ktorých správny výpočet overuje kontrolou účtovníctva, ale táto kontrolná funkcia účtovníctva je z pohľadu podnikateľa podružná.

Podnikatelia by mali brať účtovníctvo ako jeden z nástrojov, ktorý poskytuje čo najefektívnejšiu spätnú väzbu o ich podnikaní. Ak ju poskytuje nielen spätne, ale aj výhľadovo, vtedy hovoríme o manažérskom účtovníctve.

Manažérske účtovníctvo myslí dopredu

Manažérske účtovníctvo umožňuje podnikateľom nielen analyzovať súčasný stav na základe informácii z minulých období, ale umožňuje nastaviť si aj budúce ciele. Je to možné urobiť až na niekoľko mesiacov dopredu, na základe údajov o cashflow (náklady a výnosy, stav financií v banke, aj v pokladni) a na základe aktuálnych údajov o stave skladu, prijatých objednávkach, najpredávanejších produktoch, dostupnosti sezónneho tovaru, logistike atď. Pre lepšiu ilustráciu, opierať sa iba o samotné účtovníctvo je ako keby ste chceli zistiť zajtrajší program televízie zo včerajších novín, kým manažérske účtovníctvo je pohľad do čerstvých novín, s programom na zajtra a ešte ďalej. Plánovanie budúcich podnikateľských cieľov je s manažérsky orientovaným účtovníctvom ďaleko efektívnejšie.

Na trhu existuje množstvo účtovných softvérov, ktoré sú vhodné na spracovanie účtovníctva, ale vôbec, prípadne iba vo veľmi malej miere, sa orientujú aj pre manažérske použitie. Preto je ideálnym riešením vybrať taký účtovný softvér, ktorý umožňuje robiť okrem spracovania účtovníctva aj prehľadné exporty pre plánovanie a nastavenie budúcich podnikateľských cieľov. Aby boli exporty dát vhodné pre plánovanie, vložené dáta v systéme by mali byť vzájomne čo najviac previazané. Podnikateľ tým získa neskreslený prehľad o stave firmy.

Ako pracuje PRO-FIT

Online účtovný softvér PRO-FIT pracuje na princípe obchodného prípadu, v ktorom sa dajú požadované údaje veľmi jednoducho exportovať do prehľadných tabuliek. Veľkou výhodou PRO-FITu je aj fakt, že prehľady sú už sformátované a bez úprav okamžite použiteľné pre plánovanie a analýzy. V prípade potreby možno dáta sprístupniť ďalším oprávneným osobám, s možnosťou ich odstupňovania, podľa udelených prístupových práv.

Ak sú údaje do systému vkladané naozaj poctivo, PRO-FIT dokáže poskytnúť konsolidovaný výkaz všetkých relevantných údajov potrebných na manažovanie podnikania.