Prvé kroky živnostníka v Profit365

Rozhodli ste sa vziať svoj profesionálny život do vlastných rúk a stať sa samostatne zárobkovo činná osoba? Predtým, ako sa do podnikania a zarábania na vlastnú päsť vrhnete naplno, čaká vás niekoľko rozhodnutí ohľadom vašich firemných financií.

Každý živnostník (SZČO) totiž musí okrem iného aj uplatňovať daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie a udržanie zdaniteľných príjmov. Budete si uplatňovať paušálne alebo preukázateľné – skutočné daňové výdavky? Budete viesť daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo? Všetko má svoje výhody a nevýhody, záleží najmä na predmete podnikania a ďalších faktoroch, pre ktorú formu sa rozhodnete.

V tomto článku sa ako čerství živnostníci dozviete, ako začať používať účtovný softvér Profit365 na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Ako začať s jednoduchým účtovníctvom v Profit365?

V sústave jednoduchého účtovníctva je hlavnou účtovnou knihou peňažný denník. Ten zachytáva všetky operácie na bankovom účte a v pokladni, ako aj operácie zaúčtované prostredníctvom interných dokladov, t.j. operácie, ktoré ovplyvnia príjmy alebo výdavky z daňového hľadiska, ale neovplyvnia výšku peňažnej hotovosti alebo stav na bankovom účte živnostníka. Pri vytváraní novej účtovnej jednotky odporúčame držať sa nasledovných krokov.

1. krok – registrácia firmy a úvodné nastavenia

Pri úvodnom zaregistrovaní vašej firmy v Profit365 sa vám automaticky vytvoria základné účtovné kódy. Podľa týchto kódov sa potom budú zapisovať jednotlivé doklady  do stĺpcov peňažného denníka. Ak už približne viete, čo a ako budete účtovať, v tomto kroku si skontrolujte a prípadne doplňte nové účtovné kódy. Položky v cenníku sa ale dajú dopĺňať aj priebežne počas roka tak, ako sa vyskytnú v dokladoch.

Ak nie ste v podnikaní nováčik a na Profit365 prechádzate z iného účtovného softvéru, budete potrebovať presunúť výstup s konečnými zostatkami na pokladniach, bankových účtoch, inventúru skladu a podrobný výpis z kníh záväzkov a pohľadávok.

1 Nastavenie

2. krok – Pokladňa, banka a sklad

Plánujete počas svojho podnikania prijímať hotovosť? Ako druhý krok odporúčame pripraviť si práve pokladňu. Stačí, ak vytvoríte príjmový pokladničný doklad do každej pokladne s dátumom založenia živnosti (alebo 31.12.2018, ak prechádzate z iného systému), teda prvý deň podnikania. Na riadok použite kód PNE001.

2. pokladna

Podobne postupujte aj pri nastavovaní účtu banky a skladu. Do každého bankového účtu vytvorte zápis s dátumom začiatku vášho podnikania (či 31.12.2018). Do zápisu zadajte jeden príjmový riadok, kód je PNE001. Pre sklad vytvorte príjemku s rovnakým dátumom.

3. krok – Faktúry

S takto pripraveným softvérom už môžete vystavovať faktúry. Faktúry sa zadávajú aj s DPH. Na riadkoch sa vkladá kód, ktorý určí umiestnenie zápisu v peňažnom denníku po úhrade. Pri samotnej úhrade si už tento kód nemusíte pamätať, zapíše sa do denníka automaticky podľa faktúry.

Ak prechádzate z iného účtovného systému, do príslušných šanónov povkladajte faktúry tak, ako boli pôvodne zaevidované. Zvoľte zadanie čísla dokladu ručne, aby ste mali aj v novom systéme zadané doklady s pôvodným číslom.

3. Dopropis

Profit365 a podvojné účtovníctvo

Profit365 môžete plnohodnotne využiť aj pre účtovanie v podvojnom účtovníctve. Základný rozdiel medzi týmito dvoma sústavami je v tom, že v jednoduchom účtovníctve účtujete vydanú alebo prijatú hotovosť (hotovostné platby), ktoré tvoria vaše príjmy a výdavky. Tiež sa tu účtujú položky, ktoré neovplyvňujú základ dane a vaše osobné príjmy aj výbery. Evidujete majetok, zásoby a prípadné vyplatené mzdy a sociálny fond. Pohľadávky a záväzky sa účtujú v pomocných knihách.

V podvojnom účtovníctve budete účtovať hlavne podľa účtovnej osnovy, ktorá je podmienená súvzťažným (akruálnym) účtovaním. Tu sa účtuje nielen o výdajoch a príjmoch v hotovosti, ale aj o záväzkoch, pohľadávkach, mzdách, nákladoch a výnosoch budúcich období, kapitálových účtoch, rezervách a pod. O tom ako začať účtovať v Profit365, ak sa jedná o podvojné účtovníctvo, sme písali v našom predchádzajúcom blogu.
Ak sa vám napriek našim radám a podrobným návodom nepodarí zorientovať sa v používaní softvéru Profit365, neváhajte sa na nás obrátiť priamo. Radi vám pomôžeme s vašimi prvými krokmi v Profit365, či už ste živnostníci, alebo majitelia s.r.o.